۱۳۸۸ دی ۱۵, سه‌شنبه

یورش وحشیانه گارد زندان به زندانیان بی دفاع زندان گوهردشت کرج

بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ، شب گذشته گارد زندان به زندانیان بی دفاع بند 4 زندان گوهردشت یورش بردند و آنها را مورد ضرب و شتم وحشیانه قرار داد.

دوشنبه 14 دی ما حوالی ساعت 23:00 گارد زندان به زندانیان سالن 11 بند 4 زندان گوهردشت کرج یورش بردند. آنها زندانیان بی دفاع را به محوطه زندان بردن و در سرمای شدید زمستان وادار به در آوردن لباسهایشان کردند . سپس با باتون برای مدتی طولانی زندانیان را مورد ضرب و شتم قرار می دادند.

این یورش وحشیانه و شکنجۀ زندانیان که با نظارت کرمانی و فرجی رئیس و معاون اطلاعات زندان گوهردشت کرج صورت گرفت . در این یورش وحشیانه بیش از 30 نفر از نیروهای گارد زندان شرکت داشتند وفرماندهی آن توسط فردی بنام اصغر سمیعی نژاد بود.

در حال حاضر تعداد زیادی از زندانیان سیاسی در بند 4 زندان گوهردشت کرج زندانی هستند که از جمله آنها آقای منصور اسالو رئیس هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد ، علی صارمی زندانی محکوم به اعدام، سعید ماسوری، آقای شیرمحمد رضائی ، ،محمد علی منصوری ،ارژنگ داودی ،افشین بایمانی،صالح کهندل،علی معزی،هود یازرلو، میثاق یزدان نژاد،منصور رادپور،مصطفی و مرتضی غصلانی و سایر زندانیان سیاسی می باشند.

این حملات وحشیانه و غیر انسانی به زندانیان بی دفاع برای ایجاد رعب و حشت در بین زندانیان است. زندانیان که دیگر تن به زورگوئی مسئولین زندان و پاسداربندها نمی دهند.

این یورشها به دستور علی حاج کاظم و علی محمدی رئیس و معاون زندان گوهردشت کرج صورت گرفت.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران یورشهای وحشیانه غیر انسانی به زندانیان بی دفاع را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و گزارشگران شکنجه خواستار اقدامات فوری برای پایان داد به شکنجه های سیستماتیک در زندانهای این رژیم است.

فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران
15 دی 1388 برابر با 5 ژانویه 2009

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:

کمیساریای عالی حقوق بشر

کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا

سازمان عفو بین الملل

سازمان دیدبان حقوق بشر


http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

Tel.: 0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: