۱۳۸۸ بهمن ۱۰, شنبه

گرفتن و پخش اعترافات تلویزیونی برای صدور احکام اعدام در شکنجه گاها ادامه دارد

بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، بازجویان وزارت اطلاعات شب چهارشنبه هشتم بهمن ماه يعني شب قبل ازاعدام دوزنداني سياسي آرش رحمانی‌پور و محمدرضا علی‌زمانی برای مشروعیت بخشیدن و انجام این جنایت اقدام به پخش شوي اعترافات تلویزیونی نمودند در این شوتلویزیونی حداقل 4 زندانی سیاسی را تحت شکنجه وادار به اعتراف تلویزیونی کردند و همچنین مقداری اسلحه را دراين شو به نمایش گذاشتند.

این شو تلویزیونی زمانی انتخاب شده بود که روز بعد از آن 2 زندانی سیاسی اعدام شدند ومشخص شد كه بازجویان سپاه و اطلاعات فقط ميخواستند با این شو به جنایتهای ضدبشری خود مشروعیت بخشند. زندانیاني كه درشوي تلويزيون هشتم آبان ماه شركت داشتند در آبان ماه دستگیر شده بودند و اسامی چهارنفرازآنها محمود دولت آبادی،مهدی سعیدی،عباس ولی خانی و برزو کامرانی است . سنین سه نفر آخر بین 28 تا 30 سال می باشد و ازاهالي شهریار و کرج می باشند.

دستگیر شدگان از آبان ماه در سلولهای انفرادی بند سپاه زندان گوهر دشت کرج زندانی بودند آنها در طی مدت بازداشت تحت شکنجه های جسمی و روحی بازجویان وزارت اطلاعات قرار داشتند. بازجویان وزارت اطلاعات علاوه بر شکنجه های غیر انسانی به اين زندانيان وعده داده بودند که در صورت اعترافات تلویزیونی با وثیقه های 30 میلیونی آزاد خواهند شد.

بنابه گزارشات دريافتي بازجويان مجبور ميكنند كه اين افراد اعترافات ديكته شده به آنها را چندروز درحضور بازجويان تمرين كنند وبراي آنها مشخص ميكنند که در کدام قسمت بحث چگونه وبا چه لحني روی چه موضوعاتی تاكيد كنند, همچنين قبل از انجام مصاحبه برای عادی نشان دادن شرایط و وضعیت آنها بازجويان آرایشگر خاصی به زندان برده و نحوۀ آرایش موی سر و ریش و سبیل آنها را تعیین کرده بودند.فیلم اعترافات تلویزیونی در بند سپاه زندان گوهردشت کرج گرفته شده است.

پس از انجام مصاحبه و قبل از پخش آن 3 نفر از زندانيان به نام های مهدی سعیدی،عباس ولی خانی،برزو کامرانی را به سلول 24 سالن 17 بند 6 زندان گوهردشت کرج منتقل کرده اند.یکی از اين زنداني در شرکت آقای دولت آبادی مشغول بکار بوده .آقای محمود دولت آبادی همچنان در سلولهای انفرادی بند سپاه زندانی است.

بازجویان وزارت اطلاعات با دستور قوه قضائیه و بخصوص با حضور دادستان و بازپرس بازجوئی توام با شکنجه از آنها را به عهده دارند. هدف از گرفتن این اعترافات برای پرونده سازی و محاکمه آنها بر مبنی قانون محاربه و صدور احکام سنگین و ضد بشری مانند اعدام است.تا با اعدام آنها جو رعب و وحشت را بین مردم ایران ایجاد نمایند.در حال حاضر تعداد زیادی در بازداشتگاه های وزارت اطلاعات تحت شکنجه های جسمی و روحی برای گرفتن اعترافات تلویزیونی قرار دارند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،گرفتن اعترافات دروغین برای پرونده سازی و محاکمه بر مبنی محاربه و صدور احکام سنگین را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی برای پایان دادن به جنایت علیه بشریت در ایران خواستار تشکیل جلسه فوری شورای امنیت سازمان ملل و گرفت تصمیمات لازم اجرا در این باره است.

فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران
9 بهمن 1388 برابر با 29 ژانویه 2010

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:

کمیساریای عالی حقوق بشر

کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا

سازمان عفو بین الملل

سازمان دیدبان حقوق بشر


http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

Tel.: 0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: