۱۳۸۸ دی ۱۷, پنجشنبه

زمینه سازی برای صدور حکم اعدام علیه یکی از بازاریان زندانی

بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، بازجویان وزارت اطلاعات جواد لاري 54 ساله یکی از بازاریان زندانی بازار تهران را تحت فشارها و شکنجه های وحشیانه جسمی وروحی قرارداده اند تا اورا وادار به مصاحبه تلویزیونی كنند. آنها با این مصاحبه ها برای صدور و به اجرا در آوردن احکام اعدام زمینه سازی می کنند.

زندانيان براثر شكنجه هاي وحشيانه می بایست گفته های دیکته شده بازجویان را تکرار کنند . در این نمایش تلویزیونی به آقاي لاري ديكته شده كه بگويد در اعتراضات روز عاشورا دستگیر شده است. در صورتیکه آقای جواد لاری در روز 25 شهریور ماه با یورش مامورین وزارت اطلاعات به منزل وی توسط سربازجوی وزارت اطلاعات با نام مستعار علوی دستگیر شد و به سلولهای انفرادی بند 209 زندان اوین منتقل گردید . آقای لاری قرار است با اتهام واهي محاربه محاکمه شود.

در روزهای اخیربا محارب خواندن جوانان دستگیر شده در روز عاشورا و تهدیداتی که از مقامات مختلف این رژیم از رئیس مجلس لاریجانی ،قوۀ قضائیه (رئیسی از اعضای کمسیون مرگ قتل عام زندانیان سیاسی سال 1367 ،محسن اژه ای، جعفری دولت آبادی) جنتی و سایر مقامات رژیم مبنی بر اعدام جوانان دستگیر شده و زندانیان سیاسی در بند تاکید ميشود زمينه سازي جنايت علیه بشریت را فراهم ميكنند.

بازجویانی که در حال حاضر زندانیان سیاسی و دستگیر شدگان را تحت شکنجه های جسمی و روحی طاقت فرسا برای گرفتن اعترافات تلویزیونی قرار می دهند عبارتند از، سعید شیخان سر بازجوی وزارت اطلاعات در بند 209، سربازجوی دیگری با نام مستعار علوی كه یک آخوند می باشد، فردی با نام مستعار سید از بازجویان وزارت اطلاعات و تعداد دیگري كه همه در پروژه اعتراف گیری تلویزیونی مشغول هستند.

پرونده زندانی سیاسی جواد لاری در شعبه 3 امنیت دادگاه انقلاب و در دست فردی بنام بیگی رئیس این شعبه می باشد. بیگی در روزهای اخیر بطور مستمر در زندان اوین می باشد و بازداشت شده ها را شخصا در بند 209 و سایر بند ها همراه با بازجویان سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات مورد بازجوئی قرار می دهد و بر علیه آنها پرونده سازی می کند.

از طرفی دیگر خانم میرزائی وکیل آقای لاری اخیراتوسط مامورین وزارت اطلاعات بازداشت شده است و در حال حاضرايشان فاقد وکیل می باشد.

زندانی سیاسی جواد لاری از ناراحتی جسمی مختلفی رنج می برد از جملۀ آن ناراحتی شدید زانو می باشد.

لازم به یاد آوری است آقای جواد لاری در تاریخ 25 شهریور با یورش مامورین وزارت اطلاعات با فرماندهی سربازجوی وزارت اطلاعات با نام علوی دستگیر شد و نزدیک به 2 ماه در سلولهای انفرادی قرار داشت. او در طی این مدت تحت شکنجه های وحشیانه جسمی و روحی قرار داشت. بازجویان همچنین او را تهدید کرده بودند که در صورت عدم شرکت در مصاحبه های تلویزیونی خانواده و فرزندانش را در معرض خطر جدی قرار خواهد داد.

آقای جواد لاری از زندانیان سیاسی دهۀ 1360 بدلیل هواداري ازسازمان مجاهدين دستگیر شد و چندین سال در زندان تحت شکنجه های قرون وسطائی قرار داشت او در اثر این شکنجه ها شنوائی یکی از گوشهای خود را از دست داده است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، با شکنجه و فشار و تهدید وادرا کردن زندانیان سیاسی برای تن دادن به اعترافات دروغین،محاکمه بر مبنی محاربه و زمین سازی برای صدورحکم اعدام را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و سایر مراجع بین المللی خواستار اقدامات عملی برای پایان دادن به جنایتهای رژیم علیه زندانیان سیاسی در ایران است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

17 دی 1388 برابر با 07 ژانویه 2010

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:

کمیساریای عالی حقوق بشر

کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا

سازمان عفو بین الملل

سازمان دیدبان حقوق بشر


http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

tel.: 003162020193

هیچ نظری موجود نیست: