۱۳۸۸ خرداد ۲۵, دوشنبه

درگیریهای گسترده و خونین در شهر اصفهان

بنابه گزارشات رسیده از اصفهان ، مردم وجوانان شهر اصفهان با نیروهای گارد ویژه ،لباس شخصیها و نیروی انتظامی در سطح شهر در درگیری گسترده که از غروب آغاز شده است وهمچنان ادامه دارد.
مردم و جوانان اصفهان از بعدظهر امروز اعتراضات گسترده خود را در سطح شهر بر پا کردند. اعتراضات در نقاط مختلف شهر آغاز شد .ولی عمده اعتراضات و درگیریها در میدان انقلاب اصفهان، دروازه شیراز، خیابان حکیم نظامی و چهار باغ می باشد. درگیریها هنگامی آغاز شد که موتور سواران گارد ویژه به سمت مردم یورش بردند و انها را آماج باتومهای خود قرار دادند.آنها بصورت گسترده از گاز اشک آور گاز فلفل علیه مردم بکار گرفتند. آنها همچنین اقدام به تیراندازی کردند .
مردم و جوانان شهر با نیروهای مهاجم به مقابله برخواستند . جوانان با آجر وسنگ ، چوب و میله به سوی گارد ویژه حمله ور شدند که در این درگیریها تعداد زیادی از موتور سواران گارد ویژه زخمی شدند و موتورهای آنها در آتش سوخت.و بعد از زمان کوتاهی مردم توانستند میدان انقلاب و دروازه شیراز را کامل به تصرف خود در بیاورند.
بنابه گفتۀ شهود عینی در این درگیریها تعداد زیادی از مردم زخمی شدند و بنابه اخبار تایید نشده ای گفته می شود که یکی از جوانان شهر در اثر تیراندازی جان باخت.
همچنین شهود عینی می گویند که بانگ گشاورز و سینما آفریقا در میدان انقلاب به آتش کشیده شد.و همچنین تعدادی از مراکز دولتی آسیب جدی دیده است.
در حال حاضر نیروی انتظامی ،گارد ویژه و لباس شخصیها با وارد کردن نیروی بیشتری تهاجم خود را به سوی جوانان شهر آغاز کرده اند. درگیری بصورت گسترده ای در سطح شهر جریان دارد ولحظه به لحظه بر آمار زخمی ها افزوده می شود.
جوانان خشمگین شهر شعارهای تندی علیه علی خامنه ای و احمدی نژاد سر دادند م شعارهایی مانند: مرگ بر دیکتاتور / آزادی،ازادی/ : رهبر کودتاچی نمی خواهیم ،نمیخواهیم/ سیدعلی پینوشه ایران شیلی نمی شه/ نصرا من الله و فتحا قریب مرگ بر این دولت مردم فریب/ مردم با غیرت حمایت حمایت
حضور جمعیت به حدی گسترده است که نیروهای گارد ویژه از مقابله با آنها درمانده است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ، یکبار دیگر نسبت به سرکوب خونین مردم ایران هشدار میدهد و از جامعۀ بین المللی خواستار محکوم کردن اعمال سرکوبگرانه این رژیم است.

فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران
26 خرداد 1388 برابر با 16 ژون 2009

http://pejvakzendanyan.blogfa.com
pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
Tel.:0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: