۱۳۸۸ اردیبهشت ۱۲, شنبه

بیانیه زندانیان سیاسی زندان مرکزی اصفهان بمناسبت روز معلم

بنام خدا
آموزندگان اندیشه و مدافعان پر غیرت اندیشیدن به سطوح آمدن بیداد رژیم ملاها در جای جای مرز پرگهر دست به اعتصاب زدندو می بینیم که این توده جامعه ساز که همواره در طول تاریخ ناجی بشریت بوده است اکنون گرفتار در چنگال مرتجعانی فاشیست که برای حفظ موجودیت ننگ زده اشان از هیچ جنایتی فروگذار نیستند در اسفبار ترین شرایط متحمل شدید ترین شکنجه های روحی و روانی می شوند و رژیم ولایت فقیه نه تنها به محرومیت اقتصادی و پایمال کردن جایگاه اجتماعی معلمان اکتفا نکرده، که کمر به شکنجه جسمی و زندانی کردنشان بسته است.
اینان چه جرمی جزء تعلیم اندیشه ها داشتند که باید در بدترین وضعیت اقتصادی نگه داری شوند و گاه اعتراض به فجیع ترین شکل ممکن سرکوب شوند .آیا فریاد برای ایجاد برابری و فریاد برای ایجاد برابری دست مزدها و هماهنگی پرداختها امنیت حاکمیت را به خطر می اندازد که اینگونه خامنه ای وحشت زده و سراسیمه فرمان به درهم شکستن اعتراضشان می دهد.
مگر رسالت معلمان جزء اعتلای بشریت است .چرا نباید بتوانند در رفاه نسبی و با آسایش خاطر به فرزندان میهن بیاموزند اینها نیز مگر آنکه حاکمیت از اندیشیدن بحراست و ماهیتی ضد بشری داشته باشد .
آری صدای هر دانشجوئی که از دانشگاه امیر کبیر ،اصفهان ،بابل ،شیراز ،سهند تبریز و دانشگاههای سراسر کشور شنیده می شوند و در دفاع از حقوق خلق فریاد می کشد و ستونهای پوسیده ولایت فقیه را می لرزاند حاصل تلاش بی وقفه معلمانی است که در جای جای این کشور آزاده زیستن را مشق یاران دبستانی کرده است و به همین دلیل است کلیت فاشیستی رژیم در کینه توزی مثال زدنی تمام عقده هایش را بر سر معلمان خالی می کند .معلمان اکنون سنگر مقاومتند و این لحظه ها زمان امتحان است .پس دست در دست هم دین شاگردی ادا کرده جایگاه رفیع معلم را می ستاییم و با حمایت از اعتصاب معلمان و پیوستن به اعتراض این تودۀ همیشه سرافراز فریاد مرک بر دیکتاتور را در سراسر کشور طنین افکن انداز می کنیم .
زندانیان سیاسی زندان مرکزی اصفهان
10 اردیبهشت 1388

انتشار:
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

http://pejvakzendanyan.blogfa.com
pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
tel.:0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: