۱۳۸۸ اردیبهشت ۱۳, یکشنبه

زندانی سیاسی منصور رادپور بیش از 130 روز است که در سلول انفرادی بسر می برد

بنابه گزارشات رسیده از سلولهای انفرادی بندسپاه زندان گوهردشت کرج،زندانی سیاسی منصور رادپور بیش از 130 روز است که با خانواده اش هیچگونه ارتباطی نداشته است و وضعیت او در هاله ای از ابهام قرار دارد.
زندانی سیاسی منصور رادپور از اوایل دی ماه 1387 به سلولهای انفرادی بند 8 که معروف به بند سپاه و در کنترل بازجویان وزارت اطلاعات است منتقل گردید.او از زمان انتقال به سلولهای انفرادی تا به حال هیچگونه ارتباط یا تماسی با خانواده اش نداشته و این در حالی است که او درحال گذراندن محکومیت سنگین و غیر انسانی که به او روا داشته است بود. چنین شرایطی بندرت تا به حال برای یک زندانی سیاسی ایجاد شده است که به مدت چند ماه در سلول انفرادی و خانواده او در بی اطلاع کامل قرار داشته باشند
گزارشی که آخرین بار توسط یک زندانی سیاسی که مدتی را در سلول انفرادی که کنار سلول آقای رادپور بوده و در ماههای اخیر آزاد شده است حاکی از آن است که آقای رادپور تحت وحشیانه ترین شکنجه های جسمی و روحی بازجویان وزارت اطلاعات قرار داشت.و او را تهدید به مرک کرده اند.آقای رادپور از شکنجه هایی که علیه اش بکار برده شده را برای این زندانی سیاسی تشریح کرده است که به قرار زیر می باشد: با دست بند و پابند برای مدت طولانی در سلول انفرادی به حال خود رها کردند ، دست بند و پابند و چشم بند به او زدن و توسط چند نفر از بازجویان او را آماج باطومهای خود قراردادند، در طی 24 ساعت فقط 2 بار استفاده از دستشوئی را دارد ،پایین آوردن جیره غذایی تا حد زیادی و قرار دادن او در معرض گرسنگی مفرط ، نداشتن حق استحمام برای مدتهای طولانی/ در اختیار او قرار ندادن وسائل شخصی بخصوص لباسهایش، ولباسهای که بر تن دارد در اثر شکنجه پاره ومندرس می باشدو به این حالت نگه داشتن او / بازجوئیها و شکنجه های جسمی در ساعات شب صورت می گیرد و همچنین موارد متعدد دیگر شکنجه که علیه این زندانی تا به حال بکار برده شده.
زندانی سیاسی منصور رادپور در 2 ماه اول انتقالش به بند سپاه چندین بار به بهداری زندان انتقال داده شد وضعیت جسمی بدی داشت و توسط چند پاسدار همراهی می شد .پاسداران همراه او از داشتن تماس با سایر زندانیان در بهداری ممانعت می کردند و او را از دیگران دور نگه می داشتند.
جان این زندانی در معرض خطر جدی قرار دارد وبنابه تهدیدات بازجویان وزارت اطلاعات علیه این زندانی سیاسی خطر یک فاجعه دیگر در این زندان می رود. تا به حال 3 زندانی سیاسی زنده یادان ولی الله فیض مهدوی ،عبدالرضا رجبی و امیر حسین حشمت ساران به طرز مشکوکی در این زندان به قتل رسیدند.
افرادی که در انتقال او به سلولهای انفرادی و شکنجه اش نقش دارند عبارتند از :علی حاج کاظم رئیس زندان گوهردشت کرج،علی محمدی معاون زندان و از تشکیل دهندگان باندهای مافیایی در زندان،کرمانی زئیس حفاظت و اطلاعات زندان ،محمود مغنیان رئیس بند 4 و از مجریان حملات خونین علیه زندانیان سیاسی و خادم رئیس قبلی حفاظت زندان و رئیس فعلی بند 1 زندان گوهردشت که محل شکنجه زندانیان سیاسی است .
از طرفی دیگر بازجویان وزارت اطلاعات مادر سالخورده این زندانی سیاسی که به سختی قادر به راه رفتن است او را تحت فشار و مورد تهدید قرار داده اند که در صورت مراجعه و پیگیری وضعیت فرزندش او را هم دستگیر خواهند کرد. بازجویان وزارت اطلاعات اخیرا شب هنگام به منزل خانم رادپور مراجعه نمودند و او را تهدید کرده اند که در صورت بیان وضعیت فرزنش او را هم به آنجائی که فرزنش هست می فرستند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، نسبت به جان این زندانی سیاسی شدیدا ابراز نگرانی می کند و نسبت به یک فاجعۀ دیگر در این زندان هشدار میدهد و از تمامی سازمانهای حقوق بشری و انساندوستان جهان خواستار دخالت فوری برای نجات جان این زندانی سیاسی است.
فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران
13 فروردین ماه برابر با 03 می 2009
گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل
سازمان دیدبان حقوق بشر


http://pejvakzendanyan.blogfa.com
pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
tel. : 0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: