۱۳۸۸ خرداد ۳, یکشنبه

حکم اخراج و احضار به دادگاه انقلاب ، رئیس هیئت مدیره سندیکای طرح نیشکر هفت تپه شوش

بنابه گزارشات رسیده از طرح نیشکر هفت تپه شوش، آقای علی نجاتی رئیس هیات مدیرۀ سندیکا ی کارگران نیشکر هفت تپه علاوه بر اخراج از کار به دادگاه انقلاب شوش فرخوانده شده است.
روز شنبه 2 خرداد ماه آقای علی نجاتی طی احضاریه ای که از دادگاه انقلاب شوش دریافت نمود به او اعلام شده است که روز سه شنبه 5 خردادماه باید در دادگاه انقلاب شوش حاضر شود.این احضار به دادگاه در پی دستگیری آقای نجاتی در 18 اسفندماه صورت گرفته است و بازجویان وزارت اطلاعات پروندۀ جدیدی علیه او گشوده اند . در روزهای اخیر 2 تن دیگر از فعالین کارگری نیشکر هفت تپه به دادگاه انقلاب احضار شده بودند.
آقای علی نجاتی رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه از 8 فروردین ماه طی حکمی که توسط مددی مدیر عامل طرح نیشکر هفت تپه اخراج گردید.علت اخراج او را غیبت بیش از 14 روز ذکر کرده اند. در حالی که آقای نجاتی در زمانی که غیبت بیش از 14 روز ذکر شده، در بازداشت مامورین وزارت اطلاعات بسر می برد. همچنین از 8 فروردین ماه تمامی حقوق و مزایای او را قطع کرده اند و در شرایط سخت معیشتی قرار داده اند. وزارت اطلاعات با اخراج او از کار سعی در مرعوب کردن سایر کارگران دارد تا آنها را از سندیکای انتخابی خود وادار به عقب نشینی کند.
از طرفی دیگر در رابطه با پرونده سازیهای سال گذشته توسط وزارت اطلاعات علیه فعالین کارگری که به دلیل به تعویق افتادن حقوق خود دست به اعتراض زده بودند ، ودر 2 آذر 1387 در دادگاه انقلاب مورد محاکمه قرار گرفته بودند. اخیرا احکام سنگین و غیر انسانی علیه اعضای اصلی سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه صادر شده است که احکام آن به قرار زیر می باشد: آقایان علی نجاتی،جلیل احمدی،فریدون نیکو فردو قربان علیپور هر کدام به 6 ماه حبس تعزیری و 6 ماه حبس تعلیقی و 3 سال محرومیت از شرکت در انتخابات کارگری همچنین آقای محمد حیدری مهر محکوم به 4 ماه حبس تعزیری و 8 ماه حبس تعلیقی و 5 سال محرومیت از شرکت در فعالیتهای کارگری شدند. لازم به یادآوری است تمامی افراد محکوم شده فوق از اعضای اصلی سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه می باشند.
آقای علی نجاتی رئیس هیئت مدیره سندیکای نیشکر هفت تپه در آخرین دستگیری که در 18 اسفند ماه با یورش مامورین وزارت اطلاعات دستگیر و به سلولهای انفرادی زندان اداره اطلاعات شوش انتقال داده شد و پس از 2 روز بازجوئیهای مستمر وقرار دادن او تحت فشارهای روحی ،او را به سلو لهای انفرادی اداره اطلاعات دزفول منتقل کردند.او در تاریخ 22 اسفندماه از زندان وزارت اطلاعات در دزفول به سلولهای انفرادی زندان مخفی وزارت اطلاعات در اهواز منتقل شد و تا تاریخ 25 فروردین ماه با کفالت آزاد شد. آقای نجاتی در طی مدت بازداشت دهها بار با چشم بند مورد بازجوئی قرار گرفت و زمانهای بازجوئی او بین 3 الی 7 ساعت بطول می انجامید. او در طی این مدت تحت فشارهای روحی شدید قرار داشت.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، صدور احکام سنگین و غیر انسانی، اخراج رئیس هیئت مدیره این سندیکا و احضار به دادگاه انقلاب را محکوم می کند و از سازمان جهانی کار( آی. ال.او) و بخصوص ازاتحادیه بین المللی کارگران (آی. یو.اف) می خواهد که از اعضای سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه که عضو این اتحادیه است حمایت فعال نمایید.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
03 خرداد 1387 برابر با 24 می 2009

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:
سازمان جهانی کار( آی.ال.او)
اتحادیه بین المللی کارگران(آی.یو.اف)

http://pejvakzendanyan.blogfa.com
pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
tel.: 003162020193


هیچ نظری موجود نیست: