۱۳۸۸ اردیبهشت ۱۸, جمعه

بی خبری از وضعیت وشرایط خبرنگار زندانی


بنابه گزارشات رسیده از بند 209 زندان اوین، چندین هفته است که از وضعیت وشرایط خبرنگار زندانی آقای محمد حسن فلاحیه زاده خبری در دست نیست.
خبرنگار زندانی محمد حسن فلاحیه زاده 10 اسفند ماه بدون هیچ دلیلی و بصورت ناگهانی به بند مخوف 209 زندان اوین منتقل شد .او در اوایل سال جاری پس از ماهها بدون ملاقات بودن،توانست با همسرش ملاقات کوتاهی داشته باشد.خبرنگار زندانی پس از آن از داشتن هرگونه تماسی و ارتباطی با خانواه اش ممنوع گشته و وضعیت و شرایط این زندانی را در ابهام قرار دارد.
بازجویان وزارت اطلاعات حتی به زندانیان سیاسی که اتهامات غیر واقعی به آنها نسبت داده اند و در دادگاههای که دستوارت بازجویان را به اجرا در میآورند مورد محاکمه و به احکام سنگین و غیر انسانی محکوم می کنند. رضایت نمی دهند، بلکه برای اینکه آنها را تحت فشارهای جسمی و روحی بیشتری قرار دهند به بند مخوف 209 انتقال می دهند و چندین ماه در آنجا تحت شرایط طاقت فرسایی نگه می دارند.
خانواده فلاحیه زاده که در جنوب کشور زندگی می کنند به دلیل مسافت طولانی و هزینه زیاد به راحتی قادر به پیگیری وضعیت عزیزشان را،ازنزدیک ندارند و در صورت مراجعه به دادگاه انقلاب و زندان اوین به آنها جوابی داده نمی شود. آنها در نگرانی فزاینده ای بسر می برند.
لازم به یادآوری است خبرنگار زندانی محمد حسن فلاحیه زاده مدت کوتاهی بود که از سلولهای انفرادی بند 240 به بند 350 زندان اوین باز گردانده شده بود، ولی او را مجددا بدون هیچ دلیلی به بند مخوف 209 زندان اوین منتقل کردند.زندانیان سیاسی که به این بند برده می شوند تحت فشارهای جسمی و روحی بازجویان وزارت اطلاعات قرار می گیرند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، انتقال خبرنگار زندانی به بند مخوف 209 زندان اوین برای تحت فشار قرار دادن او و بی خبر نگه داشتن خانواده اش از وضعیت عزیزشان را محکوم می کند و از گزارشگران بدون مرز و سایر مدافعین حقوق خبرنگاران خواستار اقدامات عملی برای پایان دادن به فشارها و اذیت وآزارها علیه خبرنگاران در ایران است.
فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران
18 اردیبهشت1388 برابر با 8 می 2009
گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:
گزارشگران بدون مرز
کمیساریای عالی حقوق بشر
سازمان عفو بین الملل
سازمان دیدبان حقوق بشر

http://pejvakzendanyan.blogfa.com
pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
tel. : 0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: