۱۳۸۸ اردیبهشت ۱۴, دوشنبه

طرح وزارت اطلاعات برای حذف فیزیکی زندانیان سیاسی بند 2 زندان گوهردشت کرج

بنابه گزارشات رسیده از فرعی 5 بند 2 زندان گوهردشت کرج،روز یکشنبه 13 اردیبهشت ماه گارد ویژه زندان به فرعی 5 که زندانیان سیاسی در آن محبوس می باشند یورش برد و زندانیان سیاسی این بند را با ضرب و شتم هر کدام از آنها را به سلولی منتقل نمود.
روز یکشنبه 13 اردیبهشت ماه گارد ویژه زندان با یورش وحشیانه به زندانیان سیاسی ،آنها را مورد ضرب وشتم قرار داد و زندانیان سیاسی را با خشونت به سلول انفرادی و سایر سلولهای بند 2 منتقل کرد. زندانی سیاسی بهروز جاوید طهرانی آخرین زندانی قیام دانشجویان سال 1378 که آماج ضربات باطوم گارد ویژه قرار گرفته بود بطور وحشیانه مورد ضرب وشتم قرار گرفت و به سلولهای انفرادی انتقال یافت. او به محض انتقال به سلول انفرادی در اعتراض به یورش وحشیانه و اتقال آنها به سلولهای مختلف اقدام به اعتصاب غذا نموده است . زندانی سیاسی افشین بایمانی به طور موقت به سلول 32 سالن 6 بند زندان گوهردشت انتقال یافت. آقای علیرضا کرمی خیرآبادی به سالن 5 بند 2 زندان گوهردشت انتقال یافت.آقای کرمی خیر آبادی محکوم به اعدام است و هر لحظه امکان اجرای حکم اعدام او می رود .
افرادی که در یورش روز یکشنبه حضور و شرکت داشتند به قرار زیر می باشد: علی حاج کاظم رئیس زندان،علی محمدی معاون وی ،کرمانی و نبی الله فرج نژاد رئیس و معاون حفاظت و اطلاعات زندان ،قورچیان رئیس جدید شکنجه گاه بند1 وآخرین رئیس بند2 زندان گوهردشت .
از روز گذشته 13 اردیبهشت ماه در عتراض به جابجایی و جدا کردن زندانیان سیاسی از هم ، یورش وحشیانه و ضرب وشتم آنها ،زندانیان سیاسی بهروز جاوید طهرانی و افشین بایمانی وادار به اعتصاب غذا شدند.آنها اعلام کردند تا بازگشت به سلول قبلی که همانا قانون اصل تفکیک جرائم می باشد به اعتصاب غذای خود ادامه خواهند داد.
از اوایل اردیبهشت ماه فشارها و تهدیدات بر زندانیان سیاسی بند2 زندان گوهردشت به نحو بی سابق ای افزایش یافت. وزارت اطلاعات و نفرات مختلف زندان ابتدا با تطمیع و فریب سعی داشتند که زندانیان سیاسی را به جاهای دیگر منتقل کنند ولی پس از ناکام ماندن این طرح، تهدیدات و فشارها علیه زندانیان سیاسی شدت گرفت و گروهای مختلف از افراد وزات اطلاعات،سازمان زندانها، و نفرات مختلف زندان گوهردشت کرج با مراجعه به سلول زندانیان سیاسی آنها را مورد تهدید و تحت فشار قرار دادند. زندانیان سیاسی بر حقوق خود پافشاری کردند و حاضر به رفتن به بندهای دیگر نشدند.
روز جهارشنبه 9 اردیبهشت ماه سهراب سلیمانی رئیس سازمان زندانهای تهران همراه با علی حاج کاظم رئیس زندان، علی محمدی معاون اجرائی زندان،میرزائی معاون زندان ،کرمانی و نبی الله فرج نژاد رئیس و معاون حفاظت و اطلاعات زندان،خادم رئیس سابق شکنجه گاه 1 و قورچیان رئیس فعلی بند 1 و سلولها انفرادی در سلول زندانیان سیاسی حاضر شدند و با رفتار وحشیانه شروع به تهدید زندانیان سیاسی نمودند .سلیمانی خطاب به آقای جاوید طهرانی گفت : تو را جایی می فرستیم تا بفهمی زندان یعنی چه؟
قورچیان در سالهای قبل رئیس بند7 زندان اوین بوده در آن زمانی یکی از زندانیان که در سلولهای ویژه و تحت مراقبتهای ویژه قرار داشت با طراحی وزات اطلاعات، قورچیان اقدام به قتل ناموفق این زندانی نمود که در آن زمان انعکاس گسترده ای در روزنامه داخلی یافت . این فرد در حذف فیزیکی زندانیان سیاسی سابقۀ طولانی دارد . انتقال بهروز جاوید طهرانی به سلولهای انفرادی که رئیس آن قورچیان است و تهدیدات سهراب سلیمانی و سا یر افراد زندان خطر جدی متوجه جان این زندانی است و به نظر می آید که وزارت اطلاعات سعی دارد که این زندانی سیاسی مقاوم را حذف فیزیکی نماید جدا کردن زندانیان سیاسی از هم و قرار دادن آنها در سلولهای جداگانه و تهدیدات حاکی از طرحی است که وزارت اطلاعات قصد اجرای آن را دارد .
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، یورش به زندانیان سیاسی ، مورد ضرب وشتم قرار دادن ،انتقال به سلول انفرادی و قرار دادن آنها در محلهایی جدا از هم که زمینه ساز طرح وزارت اطلاعات برای حذف فیزیکی آنها است را محکوم می کند و نسبت به خطر جدی که متوجه جان زندانیان سیاسی است هشدار میدهد. از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر سازمانها حقوق بشری برای پیشگیری از قتلهای دیگر خواستار اقدامات عملی و فوری است .
فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران
14 اردیبهشت 1388 برابر با 04 می 2009

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل
سازمان دیدبان حقوق بشر


http://pejvakzendanyan.blogfa.com
pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
tel. : 0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: