۱۳۸۸ اردیبهشت ۱۷, پنجشنبه

ضرب وشتم 3 زندانی و انتقال آنها به سلولهای انفرادی

بنابه گزارشات رسیده از بند 6 زندان گوهردشت کرج، مامورین گارد زندان به زندانیان شهرام و فرهنگ پور منصوری و محمد شرافت مند یورش بردند و آنها را زیر آماج ضربات باطوم خود گرفتند و سپس به سلولهای انفرادی بند1 زندان گوهردشت منتقل کردند.
روز دوشنبه 14 اردیبهشت ماه مامورین گارد زندان به زندانیان فرهنگ وشهرام پورمنصوری و محمد شرافت مند با باطوم یورش بردند و آنها را برای مدت طولانی در مقابل چشمان سایر زندانیان مورد ضرب وشتم وحشیانه قرار دادند.سپس آنها را به سلولهای انفرادی بند 1 که پاسداربندها به انها سکدونی اطلاق می کنند انتقال دادند.
زندانیان که به این سلولها انتقال داده می شوند تحت شکنجه های وحشیانه قرار می گیرند.یکی از شکنجه های وحشیانه و ضد بشری که پاسداربندها در این بند بطور سیسیتماتیک علیه زندانیان بی دفاع بکار می برند استعمال باطوم به آنها است این شکنجه جسمی همچنین تاثیرات وحشتناک روحی بر زندانی باقی می گذارد. شکنجه های ضد بشری دیگری که در این بند بکار برده می شود عبارتند از :زندانی را با پابند ودست بند به مدت چندین روز در سلول انفرادی رها کردند،ضرب وشتم زندانی در حالی که به او دستبند و پابند و چشم بند زده شده است ،محدویت استفاده از دستشوئی برای تحت فشار قرار دادن زندانی، کاهش دادن جیره غذایی زندانی و قرار دادن او در کرسنکی مفرط،زندانی حق درمان و یا مصرف دارو را ندارد.
از زمان انتقال زندانیان فوق به سلولهای انفرادی بند 1 تا به حال هیچ خبری از وضعیت وشرایط این زندانیان در دست نیست و مراجعه خانواده های آنها برای آگاهی یافتن از وضعیت فرزندانشان به آنها گفته می شود که ممنوع ملاقت و تماس هستند.
کسانی که در اقدامات سرکوبگرانه و غیر انسانی فوق نقش دارند عبارتند از :علی حاج کاظم رئیس زندان گوهردشت ،علی محمدی معاون علی حاج کاظم از تشکیل دهندگان باندهای مافیایی در زندان،عباس سعیدی رئیس بند 6 از جمله کسانی است که در سرکوب و اذیت وآزار زندانیان مسقیما نقش دارد و قورچیان رئیس شکنجه گاه بند1 که محل شکنجه زندانیان است می باشند
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،یورش به زندانیان بی دفاع و مورد ضرب وشتم قرار دادن آنها و آنتقال به بند 1 که محل شکنجه زندانیان است را محکوم می کند و از سازمانهای حقوق بشری برای پایان دادن به شکنجه زندانیان استمداد می طلبد.
فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران
17 اردیبهشت 1388 برابر با 07 می 2009

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:
سازمان جهانی شکنجه
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل
سازمان دیدبان حقوق بشر


http://pejvakzendanyan.blogfa.com
pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
tel. : 0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: