۱۳۸۸ اردیبهشت ۱۸, جمعه

یورش وحشیانه گارد زندان به زندانیان زندان گوهردشت کرج

بنابه گزارشات رسیده از بند 6 زندان گوهردشت کرج،گارد زندان روز جمعه 18 اردیبهشت ما ه به زندانیان این بند یورش بردند و آنها را آماج باتومهای خود قرار دادند .
در ساعات آغازین روز جمعه 18 اردیبهشت ماه تعداد زیادی از گارد ویژه زندان به سالنهای 18 و 16 بند 6 زندان گوهردشت کرج یورش بردند . این یورش حوالی ساعت 01:00 آغاز گردید و تا ساعت 02:00 ادامه داشت. زندانیان که در خواب بسر می بردند با فریادهای و ضربات باتوم از خواب بیدار شدند و گارد زندان وحشیانه به جان زندانیان بی دفاع که در خواب بسر می بردند افتاد.آنها به زندانیان دستور دادند که رو به دیوار بایستند و در حالی که، در آن حالت قرار داشتند مورد ضرب وشتم قرار می گرفتند. آنها پس از یک ساعت ضرب وشتم زندانیان بدون دلیل بند 6 را ترک کردند .
کرمانی رئیس حقاظت و اطلاعات زندان و فرد دیگری بنام کردپور افسر پاسدار بند فرماندهی این حمله را به عهده داشتند وکرمانی خود دستور ضرب وشتم زندانیان را می داد .
در روزهای اخیر یورشها ، شکنجه های جسمی، فشارها و اذیت ازارها بر زندانیان سیاسی و سایر زندانیان به نحو بی سابقه ای شدت یافته است.که از جمله آنها یورشهای چند روز اخیر به زندانیان سیاسی بند 2 و مورد ضرب وشتم قرار دادن آنها و انتقال بهروز جاوید طهرانی به سلول انفرادی وسایر زندانیان به سلولهای دیگر که در حال حاضر زندانیان سیاسی بهروز جاوید طهرانی و افشین بایمانی در اعتصاب غذا بسر می برند.همچنین یورش به سلول زندانیان فرهنگ و شهرام پورمنصوری و مورد ضرب وشتم قرار دادن آنها و انتقال آنها همراه با یک زندانی دیگر به نام محمد شرافت مند به سلولهای انفرادی بند 1 زندان گوهردشت که محل شکنجه زندانیان می باشد.و همچنین احضار چند زندانی از بند 2 بدلیل داشتن ارتباط با زندانیان سیاسی این بند و تهدید آنها به انتقال به بند 1 در صورت ادامه تماس با زندانیان سیاسی، این تهدیدات توسط فردی بنام آجیر معاون فرهنگی بند 2 صورت گرفته است. بردن زندانیان به حفاظت واطلاعات زندان و تحت وحشیانه ترین شکنجه های جسمی قرار دادن آنها،اخرین زندانی که تحت شکنجه نبی الله فرج نژاد قرار گرفت آقای صلاح الدین جعفری است که مجددا به حفاظت فرآخوانده شده و توسط کرمانی تهدید شده است که چرا آخبار شکنجه وی به بیرون از زندان راه یافته است.
اقدامات فوق علیه زندانیان سیاسی و سایر زندانیان توسط علی حاج کاظم رئیس زندان،علی محمدی معاون اجرائی زندان،کرمانی و نبی الله فرج نژاد رئیس و معاون حفاظت واطلاعات زندان ،آخریان رئیس بند 2 وعباس سعیدی رئیس بند 6 زندان گوهردشت صورت می گیرد.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،یورش وحشیانه و ضرب وشتم زندانیان بی دفاع که در خواب بسر می بردند را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر سازمانهای حقوق بشری خواستار اقدامات عملی برای پایان دادن به یورشها و شکنجه در زندانهای این رژیم است.
فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران
18 اردیبهشت 1388 برابر با 08 می 2009
گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل
سازمان دیدبان حقوق بشر


http://pejvakzendanyan.blogfa.com
pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
tel. : 0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: