۱۳۸۸ اردیبهشت ۱۱, جمعه

محمد مقیسه ای(ناصریان) از اعضای هیئت مرک یک زندانی سیاسی را به 8 سال زندان محکوم کرد

بنابه گزارشات رسیده از بند زنان زندان اوین، زندانی سیاسی صدیقه فلاحت زاده در روزهای اخیر در شعبه 28 دادگاه انقلاب به 8 سال زندان محکوم شد.
خانم صدیقه فلاحت زاده 40 ساله روز 26 بهمن ماه با یورش مامورین وزارت اطلاعات به منزل آنها او را دستگیر و به سلولهای انفرادی بند 209 منتقل کردند . او از 26 بهمن تا اوایل فروردین ماه در سلولهای انفرادی بند 209 بسر برد و در طی این مدت تحت شکنجه جسمی و روحی بازجویان وزارت اطلاعات قرار داشت. خانم فلاحت زاده در طی مدت بازداشتش در سلولهای انفرادی بند 209 از داشتن هر گونه ارتباطی با خانواده اش محروم بود. او اخیرا از سلولهای انفرادی بند 209 به سلولهای انفرادی بند زنان زندان اوین منتقل گردید و از آن تاریخ تا به حال همچنان در شرایط طاقت فرسا و غیر انسانی در این سلولها نگه داری می شود.
بازجویان وزارت اطلاعات هنگام یورش به منزل این خانواده رفتاری وحشیانه و غیر انسانی داشتند و با خشونت زیاد با این خانواده برخورد می کردند .آنها منزل این خانواده را مورد بازرسی قرار دادند و در این بازرسی وحشیانه که با پرتاب کردن و به هم ریختن عمدی باعث تخریب وسائل منزل آنها شدند بازجویان وزارت اطلاعات همچنین کامپیوتر،سی دی،آلبوم عکس خانوادگی ،کتاب و مقدار زیادی از وسائل منزل را با خود بردند.
خانم فلاحت زاده در روزهای اخیر به شعبه 28 دادگاه انقلاب که رئیس آن فردی به نام محمد مقیسه ای معروف به «ناصرین» (از اعضای هیئت مرک قتل عام های زندانیان سیاسی سال 1367 می باشد) برده شد. خانم فلاحت زاده از داشتن وکیل محروم بوده و درحالی که حق دفاع از خود نداشت به اتهام دیدار با برادرانش در قرارگاه اشرف به حکم سنگین و غیر انسانی 8 سال زندان محکوم شد.او پس از محاکمه به سلولهای انفرادی بند زنان زندان اوین انتقال داده شد.
از زمان دستگیری خانم فلاحت زاده خانواده او بارها به دادگاه انقلاب مراجعه کردند ولی آنها در هفته های اول دستگیری اظهار بی اطلاعی می کردند و در هفته های اخیر به آنها گفته می شد که هنوز بازجوئی او تمام نشده است. خانواده فلاحت زاده اخیرا با حضور بازجویان و بصورت کابینی با عزیزشان ملاقت کردند .وزن خانم فلات زاده تا حد زیادی کاهش یافته بود و او در شرایط بد جسمی بسر می برد.
محمد مقیسه ای معروف به ناصرین از اعضای هیئت مرک در قتل عام زندانیان سیاسی سال 67 می باشد .او بنابه گفته بازماندگان قتل عامها ی سال 67 خود در کشتار زندانیان سیاسی مستقیما نقش داشت و باعث جانباختن تعداد زیادی از زندانیان سیاسی است . این فرد همچنین قاضی است که خبرنگار ایرانی- امریکائی خانم رکسانا صابری را به 8 سال زندان محکوم کرده است .
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،بورش به منازل، رفتارهای وحشیانه با خانواده ها ،دستگیری و به مدت طولانی در سلولهای انفرادی نگه داشتن و بی اطلاعنگه داشتن خانواده از وضعیت و شرایط عزیزاشان و صدور احکام سنگین و غیر انسانی بخاطر دیدار با برادرانش را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و سازمانهای حقوق بشری که وظیفه اصلی آنها حفظ و حراست از قوانین حقوق بشری است خواستار دخالت برای برای پایان دادن به نقض سیستماتیک و گسترده حقوق بشر در ایران است.
فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران
11 اردیبهشت 1388 برابر با 01 می 2009

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل
سازمان دیدبان حقوق بشر


http://pejvakzendanyan.blogfa.com
pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
tel. : 0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: