۱۳۸۸ اردیبهشت ۲۳, چهارشنبه

وضعیت مبهم بهروز جاوید طهرانی در سلولها انفرادی

بنابه گزارشات رسیده از سلولهای انفرادی بند2 زندان گوهردشت کرج ،از وضعیت و شرایط بهروز جاوید طهرانی در سلولهای انفرادی هیچ خبری در دست نیست.
زندانی سیاسی بهروز جاوید طهرانی از 13 اردیبهشت ماه در اعتراض به یورش گارد زندان به زندانیان سیاسی و مورد ضرب وشتم قرار دادن آنها و انتقال به سلول انفرادی اقدام به اعتصاب غذا نمود . در سومین روز اعتصاب غذا وضعیت جسمی اش رو به وخامت گرایید و وضعیت او در شرایطی قرار گرفت که افراد بهداری او را در سلول مورد معاینه قرار دادندولی از انتقال این زندانی سیاسی به بهداری خوداری شد.از زمان انتقال به سلول انفرادی تا به حال از وضعیت وشرایط این زندانی سیاسی خبری در دست نیست.
زندانی سیاسی افشین بایمانی روز سه شنبه 22 اردیبهشت ماه در پی وعده های مسئولین زندان نسبت به رسیدگی به خواسته های آنها به اعتصاب خود پایان داد.
خواسته های زندانیان سیاسی بند 2 زندان گوهردشت به قرار زیر می باشد:
برگردان زندانیان سیاسی به فرعی 5 و رعایت اصل تفکیک جرایم
تحت پیگرد قرار دادن آمرین و عاملین حمله به سلول زندانیان سیاسی و مورد ضرب وشتم قرار دادن آنها
لازم به یادآوری است از اوایل اردیبهشت ماه فشارها و تهدیدات علیه زندانیان سیاسی برای انتقال هر کدام از آنها به نقطه ای آغاز گردید.روز یکشنبه 13 اردیبهشت ماه گارد ویژه زندان با یورش وحشیانه به زندانیان سیاسی ،آنها را مورد ضرب وشتم قرار داد و زندانیان سیاسی را با خشونت به سلول انفرادی و سایر سلولهای بند 2 منتقل کرد. زندانی سیاسی بهروز جاوید طهرانی آخرین زندانی قیام دانشجویان سال 1378 که آماج ضربات باطوم گارد ویژه قرار گرفته بودو بطور وحشیانه مورد ضرب وشتم قرار گرفت به سلولهای انفرادی انتقال یافت. او به محض انتقال به سلول انفرادی در اعتراض به یورش وحشیانه ضرب وشتم و انتقال آنها به سلولهای مختلف اقدام به اعتصاب غذا نمود. زندانی سیاسی افشین بایمانی به طور موقت به سلول 32 سالن 6 بند2 زندان گوهردشت انتقال یافت. آقای علیرضا کرمی خیرآبادی به سالن 5 بند 2 زندان گوهردشت انتقال یافت.
افرادی که در یورش حضور و شرکت داشتند به قرار زیر می باشد: علی حاج کاظم رئیس زندان،علی محمدی معاون وی ،کرمانی و نبی الله فرج نژاد رئیس و معاون حفاظت و اطلاعات زندان ،خادم وآخریان رئیس بند2 زندان گوهردشت می باشند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران؛نسبت به جان بهروز جاوید طهرانی عمیقا ابراز نگرانی می کند و خطر جدی جان این زندانی سیاسی را تهدید می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر سازمانهای حقوق بشری خواستار اقدامات عاجل برای جلوگیری از قتل زندانیان سیاسی در ایران است .
فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران
23 اردیبهشت 1388 برابر با 13 می 2009

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل
سازمان دیدبان حقوق بشر

http://pejvakzendanyan.blogfa.com
pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
tel. : 0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: