۱۳۸۸ اردیبهشت ۲۲, سه‌شنبه

پرونده سازی جدید و محاکمه یک زندانی پس از ضرب وشتم وی

بنابه گزارشات رسیده از بند 1 زندان گوهردشت کرج، پرونده سازی جدید علیه شهرام پومنصوری پس از ضرب وشتم او و انتقال به بند 1 زندان گوهردشت کرج.
زندانیان شهرام و فرهنگ پورمنصوی 14 اردیبهشت ماه که با یورش گارد زندان مورد ضرب وشتم قرار گرفتند و سپس آنها را به بند 1 زندان گوهردشت کرج منتقل کردند.شهرام پورمنصوری در اثر ضربه ای که عباس سعیدی رئیس بند 6 زندان گوهردشت کرج به گوش سمت چپ وی وارد کرده است. باعث پارگی پرده گوش او شده است و تا به حال از درمان کردن وی خوداری می کنند.
از طرفی دیگر شورای زندان پس از ضرب وشتم و انتقال به بند 1 طی حکمی که به شهرام پور منصوری ابلاغ شده و در آن قید گردیده که برای مدتی از داشتن ملاقات با خانواده اش محروم و همچنین محرومیتهای سنگین دیگر را علیه وی به اجرا گذاشته اند. یکی از پاسدار بندها به نام بای که در ضرب وشتم آقای پور منصوری شرکت داشت علیه او شکایت نموده.
در طی روز های اخیر 2 بار سالاری رئیس شعبه 13 دادگاه انقلاب کرج در زندان گوهردشت حاضر شد و شهرام پور منصوری را مورد محاکمه قرار داد.اتهاماتی که به این زندانی نسبت داده شده فحاشی و توهین به پرسنل زندان می باشد. هنگامی که زندانی شهرام پورمنصوری از خود دفاع می کرد و آنچه را که اتفاق افتاده بود تشریح می کرد ،به سالاری گفت من باید شاکی باشم چونکه بدون دلیل مورد ضرب وشتم قرار گرفتم و در اثر این ضرب وشتم ها پرده گوشم پاره شده است. سالاری ضمن قطع دفاعیات آقای پور منصوری او را مورد اهانت قرار داد و به او گفت :که ما فقط حرف پرسنل خود را قبول داریم و نه حرف ترا.
فرهنگ پور منصوری که از 14 اردیبهشت ماه پس از ضرب وشتم از بند 6 به سلولهای انفرادی بند 1 منتقل شده بود روز دوشنبه 21 اردیبهشت ماه به بند 5 منتقل شد.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، یورش به زندانیان بی دفاع،مورد ضرب وشتم قرار دادن آنها ،انتقال به سلول انفرادی ،پرونده سازی و مورد محاکمه قرار دادن آنها را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سازمانهای حقوق بشری خواستار اقدامات عملی برای پایان دادن به شکنجه زندانیان در ایران است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
22 اردیبهشت 1388 برابر با 12 می 2009
گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل
سازمان دیدبان حقوق بشر


http://pejvakzendanyan.blogfa.com
pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
tel. : 0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: