۱۳۸۹ آذر ۲۰, شنبه

یورش وحشیانه پاسداربندها به سلول زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت کرج

بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" جمعه شب 19 آذر ماه حوالی ساعت 21:00 پاسداربند ها به سلول زندانیان سیاسی بهروز جاوید طهرانی و جعفر اقدامی یورش بردند و آنها را مورد اذیت وآزار قرار دادند.پاسداربندها همچنین اقدام به پخش ، تخریب و ضبط وسایل شخصی این دو زندانی سیاسی نمودند. این یورش و برخوردهای غیر انسانی و وحشیانه تا مدتی طولانی ادامه داشت.
پاسداربندی که فرماندهی این یورش وحشیانه را به عهده داشت زینلی نام دارد. این فرد از شکنجه گران سلولهای انفرادی بند 1 زندان گوهردشت کرج می باشد که در شکنجه های وحشیانه ، تجاوز جنسی به زندانیان عادی و شکستن دست و پای زندانیان شهرت خاص دارد. او اخیرا به بند 2 زندان گوهردشت کرج منتقل شده است و کینۀ حیوانی نسبت به زندانی سیاسی بهروز جاوید طهرانی دارد.زینلی همان کسی است که در شکنجه و شکستن دست وپای زندانیان مانند بهرام تصویری ،محسن بیگوند و،حسن شریفی نقش داشت. در این یورش همچنین پاسداربندی بنام حسینی و تعدادی دیگری از پاسداربندها او را همراهی می کردند.
زندانیان سیاسی اسیر و بی دفاع نسبت به یورش و حشیانه و برخوردهای غیر انسانی آنها اعتراض نمودند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،یورش و برخوردهای وحشیانه،تخریب وضبط وسایل شخصی زندانیان سیاسی را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت این رژیم به شورای امنیت سازمان ملل متحد جهت گرفتن تصمیمات لازم اجرا می باشد.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
20 آذر 1389 برابر با 11 دسامبر 2010
گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل
گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد
http://hrdai.net
info@hrdai.net
http://hrdai.blogspot.com
pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
Tel.:0031620720193
استفاده از گزارشهای فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران تنها با ذکر منبع مجاز است

هیچ نظری موجود نیست: