۱۳۸۹ دی ۶, دوشنبه

محکومیت وبلاگ نویس زندانی سیامک مهر (محمدرضا پور شجری ) به 3 سال زندان


گزارشی از صدور حکم سنگین و غیر انسانی 3 سال زندان علیه وبلاگ نویس زندانی سیامک مهر (محمد رضا پور شجری) جهت انتشار در اختیار "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران "قرار گرفته است. متن آن به قرار زیر می باشد:
یک هزار و یک توضیح ،
شنیدم که وبلاگ من با عنوان گزارش به خاک ایران به آدرس خاک ایران .بلاگ اسپوت . کام به همان صورت پیش از بازداشت من در فضای اینترنت قابل بازدید است. لازم به توضیح است که در تاریخ 21 شهریور 89 برابر با 12 سپتامبر 2010 البته بصورت کلک و فشار تمامی پاسواردهای وبلاگ و ایمیل آدرسهای من ضبط شده است و در اختیار ماموران می باشد.
بنابر این نوشته ها و مقالات وبلاگ من می تواند تحریف شده و دست خوش هرگونه تغییر و تبدیل و ویرایش قرار گرفته باشد. دوستان و اشخاص آشنا به اینترنت تقاضا دارم چنانچه ممکنه از مدیریت بلاگر بخواهند که با اکانت وبلاگم را در اختیار شخص قابل اعتمادی قرار دهند و یا آن را تا اطلاع ثانوی مسدود نماید.
دوم اینکه امروز دوشنبه 30 آذر 89 من را بدون اطلاع قبلی تحت مراقبت شدید ماموران به شعبۀ 2 دادگاه انقلاب کرج برده و رای دادگاه اسلامی را ابلاغ نمودند که من از تایید ابلاغ و همچنین اعتراض به آن خوداری کردم و رای بی دادگاه اسلامی را به اتهام تبلیغ علیه نظام که هرگز هیچ جلسه ای تشکیل نشده و هیچ دفاعی از من صورت نگرفته حکم صادر شده بود و به مدت 1 سال حبس تعزیری قرار صادر گردیده و در تنها جلسه که در 22 آذر تشکیل شده به گونه ای مسخره ای دادگاه نامیده می شد تنها به اتهام توهین به مقام مظم رهبری رسیدگی کرد که در این مورد نیز به دوسال حبس تعزیری محکوم شدم .
جلسۀ بی دادگاه 22 آذر فقط و فقط از یک دادرس تشکیل شد و من چون ممنوع ملاقات و ممنوع تلفن و حق تماس با وکیل از روز نخست بازداشت نداشتم و آن جلسه نیز بدون وکیل من و هیئت منصفه و نماینده رسانه ها و بدون اطلاع قبلی تشکیل شده بود را غیر قانونی و فاقد صلاحیت دانسته ام بدون شک این رای را اداره اطلاعات کرج صادر کرده است نه دادگاه شایسته.
سیامک مهر (محمدرضا پور شجری)
آذر 1389

http://hrdai.net
info@hrdai.net

pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
Tel.:0031620720193
استفاده از گزارشهای فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران تنها با ذکر منبع مجاز است

هیچ نظری موجود نیست: