۱۳۸۹ آذر ۱۳, شنبه

دانشجویان علم و صنعت با انتشار گسترده نامه کامران آسا در دانشگاه به استقبال 16 آذر رفتند

بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران"دانشجویان دانشگاه علم صنعت فعالیتهای روشنگرانه خود را برای شرکت گسترده دانشجویان جهت گرامی داشت روز دانشجو 16 آذر در این دانشگاه تشدید کردند.
روز شنبه 13 آذر ماه دانشجویان دانشگاه علم و صنعت اقدام به پخش نامه کامران آسا برادر جانباخته راه آزادی مردم ایران کیانوش آسا بطور گسترده در سلف سرویس پسران دانشگاه علم و صنعت نمودند. آنها با این عمل خود یاد و خاطره این شهید راه آزادی مردم ایران را زنده نگه داشتند و بر ادامه راهش که آزادی مردم ایران است تاکید کردند.
دانشجویان همچنین تاکید کردند که روز دانشجو 16 آذر را بطور گسترده گرامی خواهند داشت و فریادهای خود را علیه استبداد شکنجه و قتل و زندان کردن دانشجویان و سایر اقشار جامعه رساتر خواهند نمود و در این روز فریادهای آزادی را نه تنها در دانشگاه بلکه در آسمان ایران زمین طنین انداز خواهند گرد.
فعالیتهای گسترده دانشجویان در حالی صورت می گیرد که عوامل سرکوب استبداد محیط دانشگاه را برای ایجاد رعب و وحشت غرق کرده اند اما نه تنها در اراده دانشجویان کوچکترین خللی ایجاد نکرده است بلکه باعث گردیده که بر فعالیتهای خود بیافزایند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
13 آذر 1389 برابر با 4 دسامبر 2010http://hrdai.net
info@hrdai.net

pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
Tel.:0031620720193
استفاده از گزارشهای فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران تنها با ذکر منبع مجاز است
.

هیچ نظری موجود نیست: