۱۳۸۹ آذر ۱۴, یکشنبه

پیام زندانی سیاسی علی صارمی به مناسبت 16 آذر روز دانشجو


پیام زندانی سیاسی علی صارمی به مناسبت 16 آذر روز دانشجو برای انتشار در اختیار فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران قرار داده شده است که به قرار زیر می باشد:
بنابم خدا،
16 آذر سال 32 در جواب سکوت و خفقان بعد از 28 مرداد بود.دانشجویان دامن همت به کمر زدند و آن جو حکومت نظامی و سکوت و خفقان را شکستند و نگذاشتند رژیم شاه سرمست از سرکوب 28 مرداد با خیالی آسوده به سرکوب خود ادامه دهد.
این نقش دانشجو و دانشگاه در شکستن جو یاس و نا امیدی بعد از 57 سال هنوز در خاطرۀ مردم ایران و دانشجویان و دانشگاهیان آن زنده است و هر ساله بزرگ داشته می شود. اکنون هم دانشجویان و دانشگاه ها همین نقش پویا و روشنگر را دارند.
18 تیر و 22 خرداد گواه این موضوع است .این نسل نه در حرف و تئوری که در عمل اجتماعی که به ارزش می رسد .اکنون در این بزرگ داشت خود را در کنار دانشجویان و دانشگاهیان می دانم و پیروزی دمکراسی و آزادی و عدالت را آرزومندم.
زندانی سیاسی علی صارمی
7 آذر 1389http://hrdai.net
info@hrdai.net

pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
Tel.:0031620720193
استفاده از گزارشهای فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران تنها با ذکر منبع مجاز است

هیچ نظری موجود نیست: