۱۳۸۹ دی ۸, چهارشنبه

احضار الهام احسنی از حامیان مادران عزادار وبرادرش نادر احسنی به شعبه 28 دادگاه انقلاب

بنا به گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دموکراسی در ایران" ، روز یکشنبه 5 دی ماه از طرف شعبۀ 28 دادگاه انقلاب توسط محمد مقیسه ای (از اعضای کمسیون قتل عام زندانیان سیاسی سال 67 ) الهام احسنی از حامیان مادران عزادار وبرادرش نادر احسنی از فعالین دانشجویی به دادگاه انقلاب احضار شدند.در احضاریه ارسالی اعلام شده است که آنها باید راس ساعت 09:00 مورخه 3 بهمن ماه در شعبۀ 28 انقلاب حاضر شوند.
خانم الهام احسنی از حامیان مادران عزادار است که در شامگاه 19بهمن 88 با یورش مأموران وزارت اطلاعات به منزل شخصی پدرش همراه با برادرش نادر احسنی بازداشت و به بند 209 شکنجه گاه وزارت اطلاعات درزندان اوین منتقل شدند. وی به جرم حمایت از مادران عزادار 40 روز تحت بازجویی های طولانی ،شکنجه های جسمی و روحی ، تهدید به اعدام توسط بازجو و دادستان تهران عباس جعفری دولت آبادی قرار داشت.ولی با فشارهای گسترده بین المللی ناچار به آزادی او با وثیقه 100 میلیون تومانی شدند. پس از آزادی از زندان خانم احسنی دائما به صورت تلفنی احضارمی شد و مورد بازجویی و تهدید بازجوی وزارت اطلاعات با نام مستعار علوی قرار می گرفت .
آنها اوایل اردیبهشت ماه سال جاری به شعبۀ 3 بازپرسی امنیت دادگاه انقلاب احضار شدند بیگی رئیس این شعبه که از عوامل وزارت اطلاعات است و تحت عنوان بازپرس در این شعبه مشغول بکار است . اتهامات نسبت داده شده توسط بازجویان وزارت اطلاعات را تحت عناوین اتهامات قضایی علیه آنها بکار برد.بیگی این جلسه را به آخرین دفاع از حامیان عزادار اختصاص داده بود. اتهامات وارده به خانم احسنی عبارتند از:
1- محاربه و ارتباط با منافقین 2- عضو گروه مجهول و غیر قانونی مادران عزادار3- ترغیب ، تشویق و سازماندهی مادران عزادار،4-جاسوسی و رساندن اخبار و فیلم اغتشاشات به خارج از کشور،5- اقدام علیه امنیت داخلی کشور،6- تبلیغ علیه نظام،7- شرکت در تجمعات غبر قانونی
خانم الهام احسنی در تاریخ 14 آذرماه همراه با خانواده جانباختگان راه آزادی هنگام حضور در بهشت زهرا مورد یورش نیروهای وزارت اطلاعات قرار گرفت. او همراه با تعداد دیگری توانستند از دست آنها رهایی یابند اما متاسفانه دو نفر از حامیان مادران عزادار بنام های حکیمه شکری و ندا مستقیمی دستگیر و به بند 209 زندان اوین منتقل شدند که همچنان در بازداشت بسر می برند.
نادر احسنی نیزاز فعالین دانشجویی است که یک بار در تاریخ 11 آذر 86 در آستانه روز دانشجو 16 آذر توسط مأموران وزارت اطلاعات در خیابان ربوده و به بند 209 زندان اوین منتقل گردید. 68 روز در بند 209 تحت شدید ترین شکنجه های جسمی و روحی قرار داشت و از تماس تلفنی و داشتن ملاقات با خانواده اش محروم بود . او پس از 68 روز بازداشت با تعیین وثیقه 100 میلیون تومانی آزاد و در 3 مهرماه در شعبه 28 دادگاه انقلاب به ریاست محمد مقیسه ای به جرم شرکت در تجمعات غیر قانونی ، اقدام علیه امنیت داخلی کشور و تبلیغ علیه نظام به یکسال حبس تعزیری محکوم و حکم وی در دادگاه تجدید نظر توسط حسن زرگر تأیید شد.آقای احسنی مجددا در تاریخ 19بهمن 88 بازداشت و به بند 209 اوین منتقل شد. او 14 روز مورد بازجویی قرار گرفت و با کفالت 50 میلیون تومان آزاد شد .اتهامات وی عبارتند از:
1- اقدام علیه امنیت داخلی کشور 2- تبلیغ علیه نظام ار طریق فعالیت در ان جی او حمایت از کودکان کار 3- شرکت در تجمعات غیر قانونی 4- رساندن اخباراغتشاشات به خارج از کشور
فعال دانشجویی نادر احسنی در رابطه با پرونده فعالیتهای دانشجویی که در آذر ماه 86 دستگیر شده بود به 1 سال زندان محکوم شد او در حال حاضر بیش از8 ماه است که در بند 350 زندان اوین زندانی است. بازجویان وزارت اطلاعات حال قصد دارند با پرونده سازی و نسبت دادن اتهامات جدید او را بار دیگر محکوم نمایند.در صورتیکه نادر احسنی هنگام یورش سال گذشته در حال طی کردن خدمت سربازی خود بود و تمام شبانه روز خود را در پادگان بسر می برد.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،موج جدید احضارها و محاکمۀ حامیان مادران عزادار و فعالین دانشجویی توسط دادگاه های رژیم ولی فقیه که هدفی جز ایجاد رعب و وحشت در جامعه ندارند را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار اقدامات عملی برای پایان دادن به سرکوب وحشیانه و قرون وسطایی در ایران است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
08 دی 1389 برابر با 28 دسامبر 2010
گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل
گزارشگران ویژه زنان سازمان ملل متحد

http://hrdai.net
info@hrdai.net

pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
Tel.:0031620720193
استفاده از گزارشهای فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران تنها با ذکر منبع مجاز است

هیچ نظری موجود نیست: