۱۳۸۹ آذر ۱۷, چهارشنبه

پیام 2 زندانی سیاسی به مناسبت روز جهانی حقوق بشرپیام زندانیان سیاسی علی صارمی و رضا شریفی بوکانی بمناسبت روز جهانی حقوق بشر جهت انتشار در اختیار فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران قرار گرفته است. متن پیام به قرار زیر می باشد
بنام خدا،
تعیین روز جهانی حقوق بشر به این معنی است که بشر وجود دارد و حقوق هم دارد هر چند که مستبدهای حاکم نخواهند بپذیرند
اما بشر بر آن است که حقوق خود را به کرسی بنشاند اگر چه برای این تصمیم آوراه گردد، به زندان رود،شکنجه شود و اعدامش کنند .
ما بشریم و حاضریم که بهای بشر بودن خود را بپردازیم.
این روز گرامی را به بشریت و همۀ بشر دوستان تبریک می گوییم
علی صارمی و رضا شریفی بوکانی
17 آذر 1389

http://hrdai.net
info@hrdai.net

pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
Tel.:0031620720193
استفاده از گزارشهای فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران تنها با ذکر منبع مجاز است

هیچ نظری موجود نیست: