۱۳۸۹ دی ۹, پنجشنبه

مقابلۀ زندانیان بند1 زندان گوهردشت کرج با یورشها وحشیانه گارد زندان و فراری دادن آنها


بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" زندانیان سیاسی بند 1 زندان گوهردشت کرج با یورش وحشیانه گارد زندان به مقابله برخواستند و بعد از مدتی درگیری گارد زندان را مجبور به فرار کردند.
روز پنجشنبه 9 دی ماه حوالی ساعت 09:30 بیش از 60 نفر از نیروهای گارد زندان به بند 1 زندان گوهردشت یورش بردند و با باتون زندانیان بی دفاع را مورد ضرب وشتم قرار دادند. زندانیان جان به لب شده بصورت جمعی به مقابله با آنها برخواستند و درگیری شدیدی بین زندانیان و گارد برای مدتی طولانی ادامه یافت که منجر به عقب نشینی و فرار گاردیها از بند شد.
گارد زندان بصورت متناوب به سلولهای زندانیان بی دفاع و اسیر یورش می برد آنها را مورد ضرب و شتم قرار می دهد و حداقل امکانات آنها را تخریب و یا ضبط می کند. گاردیها حتی از غذای زندانیان که از فروشگاه زندان با چندین برابر قیمت معمول خریداری می کنند نمی گذرند و آن را هم با خود می برند. در این درگیری تعدادی از زندانیان مصدوم شدند.
گارد زندان بدستور علی حاج کاظم وعلی محمدی رئیس و معاون زندان و تحت نظارت فرجی رئیس اطلاعات زندان به بند 1 یورش بردند.
زندانیان بند 1 که معروف به بند آخر خطی ها است تا به حال چندین بار این بند را آزاد کرده اند و نیروهای سرکوبگر گارد و پاسداربندهای شکنجه گر را گوشمالی داده اند.اکثر زندانیان این بند محکوم به اعدام هستند و در شرایط قرون وسطایی در انتظار اعدام بسر می برند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران یورش وحشیانه گارد زندان به زندانیان بی دفاع و ضرب وشتم آنها را محکوم می کند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
09 دی 1389 برابر با 30 دسامبر 2010


http://hrdai.net
info@hrdai.net

pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
Tel.:0031620720193
استفاده از گزارشهای فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران تنها با ذکر منبع مجاز است

هیچ نظری موجود نیست: