۱۳۸۹ تیر ۱۱, جمعه

بازجویان وزارت اطلاعات قصد دستگیری مجدد بابک ساران را دارند

بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" مامورین وزارت اطلاعات خانواده آقای ساران را مورد تهدید و تحت فشار قرار داده اند و قصد دستگیری مجدد بابک ساران را دارند.

بابک ساران فرزند جانباخته راه آزادی امیر حسین حشمت ساران غروب 22 خرداد ماه در یکی از خیابانهای مرکزی تهران دستگیر و به یکی از کلانتریها منتقل شد. او در حین دستگیری و انتقال به کلانتری مورد ضرب وشتم وحشیانه نیروهای انتظامی قرار گرفت.هنگام بازداشت در کلانتری مربوطه علاوه بر وی نزدیک به 40 نفر دیگر دستگیر شده بودند.

اما بعد از گذشت مدتی کلانتری مربوطه به بی گناهی و دستگیری خودسرانه او پی بردند و همراه با تعدادی از بازداشت شدگان آزاد شد.

هنگامی که بابک هنوز در بازداشت بسر می برد مامورین وزارت اطلاعات به منزل آنها یورش بردند و پس از بازرسیهای وحشیانه و برخورهای تهدیدآمیز سراغ او را از مادرش می گرفتند.در صورتیکه مادرش از مکان وضعیت و شرایط فرزندش بی اطلاع بود.

ساعاتی قبل از دستگیری بابک ساران یکی از دوستانش بنام احمد شاه رضایی دانشجوی سال آخر معماری دانشگاه یزد که حوالی دانشگاه تهران بود مورد یورش وحشیانه لباس شخصیها و بسیجیها قرار گرفت و او را آماج ضربات باتونهای خود قرار دادند . سپس او را دستگیر و به یکی از بازداشتگاهها بردند و از آنجا به بند 209 زندان اوین منتقل کردند.بازجویان وزارت اطلاعات او را تحت شکنجه های جسمی روحی قرار داده اند تا آقای شاه رضایی را وادار به اعترافات دروغین کنند که از جمله آن درگیر شدن با مامورین می باشد و با این اتهامات ساختگی قصد صدور احکام سنگین علیه این دانشجوی زندانی را دارند.

بازجویان وزارت اطلاعات فشارها و تهدیدات را بر هر دو خانواده شدت بخشیده اند.و به خانواده شاه رضایی می گویند اگر بابک خودش را معرفی کند فرزند شما را آزاد خواهیم کرد و با ترفندهای غیر انسانی سعی بر ایجاد فشار بیشتر بر وری خانواده آقای ساران را دارند.بازجویان وزارت اطلاعات با شیوه های مختلف سعی در دستگیری مجدد بابک ساران را دارند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،مورد شکنجه قرار دادن دانشجوی زندانی و فشارهای وتهدیدات غیر انسانی علیه خانواده شاه رضایی و ساران و تلاش برای دستگیری مجدد بابک ساران را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت این رژیم به شواری امنیت سازمان ملل متحد است برای گرفتن تصمیمان لازم اجرا است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

11 تیر 1389 برابر با 2 ژولای 2010

گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید:

کمیساریای عالی حقوق بشر

کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا

سازمان عفو بین الملل

گزارشگر ویژه دستگیریهای خود سرانه و شکنجه سازمان ملل متحد


http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

Tel.:0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: