۱۳۸۹ تیر ۳۰, چهارشنبه

مامورین وزارت اطلاعات در حال از بین بردن اسناد جنایت علیه بشریت در گورستان رشت می باشند

بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" قطعۀ معروف به گورهای دسته جمعی قتل عام زندانیان سیاسی 67 تازه آباد رشت بطور کامل تخریب شده است و در حال فروش آرامگاه های آن می باشند.

گزارشات تکمیلی حاکی از آن است قطعه ای که بنام گورهای دسته جمعی معروف است و در انتهای قطعۀ هنرمندان قرار دارد.محلی است که زندانیان سیاسی قتل عام شده سال 1367 در آن به خاک آرمیده اند. این قطعه در آرامگاه تازه آبد رشت قرار دارد.

قطعه گورهای دسته جمعی آرامگاه تازه آباد رشت بدستور وزارت اطلاعات کاملا تخریب شده است و در حال فروش آن هستند و هر قبر به مبلغی بین 1 الی 1.8 میلیون تومان بفروش می رسد.عملیات تخریب و فروش توسط مامورین وزارت اطلاعات صورت می گیرد.

مامورین وزارت اطلاعات با تخریب و فروش آن سعی دارند که اسناد جنایت علیه بشریت را از بین ببرند.

خانواده های زندانیان سیاسی قتل عام شده در مقابل این عمل غیر انسانی که به آرامگاه ها عزیزانشان هم رحم نمی کنند دست به اعتراض زده اند و خواستار متوقف شدن این عمل جنایتکاران هستند.

قطعه گورهای دسته جمعی بین مردم شهر رشت از احترام خاصی برخوردار است و مردم برای ادای احترام بخصوص در روزهای سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در آنجا حضور می یابند و نسبت به آنها ادای احترام می کنند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،از تمامی مراجع بین المللی استمداد می طلبد و خواستار اقدامات لازم برای جلوگیری از بین بردن آثار جنایت علیه بشریت این رژیم در ایران است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

30 تیر 1389 برابر با 21 ژولای 2010

گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید:

کمیساریای عالی حقوق بشر

کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا

سازمان عفو بین الملل

گزارشگران ویژه اعدام سازمان ملل متحد


http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

Tel.:0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: