۱۳۸۹ مرداد ۲, شنبه

حکم سنگین و غیر انسانی فعال دانشجویی در دادگاه تجدید نظر عینا مورد تایید قرار گرفت

بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" حکم غیر انسانی و غیر قانونی در دادگاه بدوی فعال دانشجویی پیمان عارف عینا توسط شعبه 54 تجدید نظر دادگاه انقلاب تایید گردید.

حکم صادر شده توسط شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران برای پیمان عارف روزنامه روزنامه نگار و فعال دانشجویی که در حال حاضر به صورت مشروط و موقت بیرون از زندان به سر میبرد عینا توسط شعبه 54 تجدیدنظر دادگاه انقلاب تایید شد.
در این پرونده که مربوط است به بازداشت پیمان عارف در روزهای نخست پس ازانتخابات وی توسط قاضی پیرعباسی به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق انتشارمقالات و نوشته ها و نیز مصاحبه با رسانه های خارجی بویژه صدای امریکا و رادیو فردا به تحمل یک سال زندان و به اتهام اهانت به رییس جمهور از طریق نگارش نامه سرگشاده به احمدی نژاد در مقطع رقابتهای انتخاباتی سال گذشته به تحمل 74 ضربه شلاق محکوم گردیده است.

همچنین شعبه 54 تجدیدنظر در خصوص محرومیت مادام العمر این سردبیر ماهنامه توقیف شده ایرانمهر از حرفه روزنامه نگاری و هرگونه فعالیت مطبوعاتی که رای بدوی صادره توسط قاضی پیرعباسی آمده بود ،به استناد نص ماده 19 قانون مجازات اسلامی ضمن تایید محرومیت مذکور ،مدت زمان آن را به 15 سال کاهش داده است.

رای شعبه 54 تجدیدنظر قطعی بوده و لازم الاجرا میباشد. گفتنی است پیمان عارف که به دلیل شرایط زندان با تشدید بیماری قلبی اش مواجه است در حال حاضر در حال مداوای بیماری اش در خارج از زندان میباشد.
لازم به ذکر است رای تجدیدنظر در چارچوب رویه غیرقانونی دادگاه انقلاب مبنی بر عدم ابلاغ قانونی آراء ،به رویت سید محمدرضا فقیهی یکی از وکلای عارف رسیده است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،صدور احکام سنگینی وغیر انسانی علیه فعالین دانشجوئی را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد و سایر مراجع بین المللی خواستار اقدامات عملی برای پایان دادن به سرکوب مردم ایران است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

02 مرداد 1389 برابر با 24 ژولای 2010

گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید:

کمیساریای عالی حقوق بشر

کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا

سازمان عفو بین الملل


http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

Tel.:0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: