۱۳۸۹ تیر ۱۲, شنبه

ابراز خوشحالی صدها دانشجو از شکست تیم برزیل بخاطر رای منفی دولت برزیل به قطعنامه شورای امنیت

بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران"شب گذشته صدها نفر از دانشجویانی و خانواده هایشان که توسط آموزشگاه ماهان بدلیل قبول شدن فرزندانشان با رتبه های تک رقمی دعوت شده بودند. هنگام باخت تیم برزیل بدلیل رای منفی دولت برزیل به قطعنامه تحریم ها علیه رژیم در شورای امنیت سازمان ملل متحد اقدام به برپائی جشن و سرور کردند.

جمعه شب 11 تیر ماه آموزشگاه ماهان از دانشجویانی که برای آزمون ارشد کنکور از آموزشگاه ماهان استفاده کرده بودند و موفق به بدست آوردن رتبه های تک رقمی شده بودند همراه با خانواده هایشان در جشنی که به این مناسبت بر پا شده بود دعوت کرده بود.

در این جشن نسبتا گسترده نزدیک به 500 نفر از دانشجویان و خانواده هایشان شرکت داشتند این جشن تا پایان مسابقه فوتبال بین برزیل و هلند ادامه داشت.

هنگامی که شرکت کنندگان خبر شکست تیم برزیل که دولت متبوع آنها به قطعنامه تحریم ها علیه رژیم در شورای امنیت سازمان ملل متحد رای منفی داده بود.حاضرین با دست زدند و سوت کشیدن ابراز خوشحالی می کردند و سالن یک پارچه غرق شادی شده بود.

مردم ایران و بخصوص دانشجویان که از اقشار آگاه جامعه هستند و تا به حال بیشترین بها را برای مبارزه علیه دیکتاتوری مذهبی متحمل شده اند.نسبت به دولتهایی که از دیکتاتوری خونریز حاکم بر کشورمان حمایت می کنند ابراز انزجار می نمایند.البته این دولتها با بستن قراردادهای میلیارد دلاری با رژیم نامشروع و سرکوبگر حاکم و با پوش اینکه تحریم ها به ضرر مردم ایران است به حمایت از دیکتاتور در مقابل ملت ایران قرارگرفته اند.

مردم نسبت به چنین دولتهایی که با حمایت از این رژیم خونریز و سرکوبگر در هر جا که فرصتی بدست آورند خشم خود را ابراز می کنند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

12 تیر 1389 برابر با 03 ژولای 2010


http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

Tel.:0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: