۱۳۸۹ تیر ۲۹, سه‌شنبه

فشارهای بین المللی باعث آزادی فعال سندیکایی گردید

بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" با اعتراضات گسترده سازمانهای حقوق بشری و سندیکاهای بین المللی کارگری رژیم را ناچار به آزادی فعال سندیکایی سعید ترابیان با وثیقه سنگین نمود.

روز دوشنبه 28 تیرماه سعید ترابیان مسئول روابط عمومی سندیکای اتوبوس رانی تهران و حومه که دستگیری او با اعتراضات گسترده سازمانهای حقوق بشری و اتحادیه های بین المللی کارگری جهان مواجه بود. رژیم را وادار کرد که به بی گناهی این فعال سندیکایی تن در داد و او را آزاد کند.

بازپرسی شعبه 6 دادگاه انقلاب کرج برای مواجه جلوه دادن دستگیری و بازداشت این فعال سندیکایی در ازای آزادی او وثیقه سنگین 500 میلیون تومانی از خانواده وی خواسته بود.بازپرسی فوق که خواسته های بازجویان وزارت اطلاعات در کرج را بر آورده می کند و مجری فرمانهای سربازجوی بند سپاه زندان گوهردشت کرج فردی بنام محبی که در دستگیری ،شکنجه وحشیانه جسمی و روحی فعالین دانشجویی،زنان ،دستگیر شدگان اعتراضات قیام،دراویش و زندانیان سیاسی خود شخصا نقش دارد می باشد.

سعید ترابیان مسئول روابط عمومی سندیکای اتوبوس رانی تهران و حومه روز 19 خرداد ماه با یورش مامورین وزارت اطلاعات به منزل شخصی او دستگیر و به سلولهای انفرادی بند سپاه منتقل شد. او نزدیک به 36 روز در سلولهای انفرادی این بند تحت شکنجه های شدید روحی قرار داشت و روز 23 تیرماه به بند 4 زندان گوهردشت کرج منتقل شد.

رضا شهابی فعال دیگر سندیکای اتوبوس رانی تهران و حومه که در روز 22 خرداد ماه در محل کارش دستگیر و به سلولهای انفرادی بند 209 زندان اوین منتقل شد و همچنان در این بند مخوف بسر می برد.از شرایط و وضعیت این فعال سندیکایی خبری در دست نیست.

دو تن از رهبران سندیکایی اتوبوس رانی تهران و حومه ،آقایان منصور اسالو و ابراهیم مددی علیرغم گذشت چند سال همچنان در بازداشت بسر می برند.اخیر وزیر کار به سازمان جهانی کار تعهد داده بود که او را آزاد خواهند کرد ولی همچنان همانند سایر موارد به تعهدات بین المللی خود عمل نمی کنند و آقای اسالو را بی گناه در بند نگه داشته اند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران خواستار آزادی بی قید و شرط و فوری تمامی کارگران زندانی در ایران است و از کمیسر عالی حقوق بشر و سازمان جهانی کار خواستار اقدامات عملی برای آزادی فعالین سندیکایی در ایران است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

29 تیر 1389 برابر با 20 ژولای 2010

گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید:

کمیساریای عالی حقوق بشر

سازمان جهانی کار

کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا

سازمان عفو بین الملل


http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

Tel.:0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: