۱۳۸۹ تیر ۲۴, پنجشنبه

اعتصاب غذای زندانی سیاسی ارژنگ داودی در اعتراض به شرایط قرون وسطایی و محدودیتها

بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" زندانی سیاسی ارژنگ داودی در اعتراض به شرایط قرون وسطائی و فشارهای طاقت فرسای و محدودیتهای حاکم بر بند3 دست به اعتصاب غذای زد.

روز چهارشنبه 23 تیرماه در اعتراض به شرایط قرون وسطایی طاقت فرسا و غیر انسانی که بر زندانیان سیاسی وارد می شود زندانی سیاسی ارژنگ داودی وادار به اعتصاب غذا شد.از زمان انتقال زندانیان سیاسی از بندهای مختلف به بند 3 معروف به بند کارگری محدویت ها فشارها علیه زندانیان سیاسی این بند به نحو بی سابقه ای ادامه دارد.

زندانیان سیاسی از داشتن ارتباط تلفنی محدود شده اند و آنها فقط با حضور پاسداربندها در کنارشان با خانواده های خود و بخصوص با همسران خود قادر به صحبت کردند هستند. پاسداربندها با وقاحت و بیشرمی به صحبتهای خصوصی زندانیان سیاسی با خانواده هایشان گوش فرا می دهند. از زمان اعمال چنین رفتارهای توهین آمیز با زندانیان سیاسی ،زندانی سیاسی ارژنگ داودی از تماس با خانواده اش منع شد و بیش از یک ماه است که از داشتن تماس تلفنی با خانواده اش باز داشته شده است.

زندانی سیاسی ارژنگ داودی مدتها است که انگشت او شکسته شده است و در حدود 3 ماه است که متورم و درد آن را تحمل می کند و در انتظار نوبت ویزیت پزشک بسر میبرد.پس از 3 ماه در نوبت بودن وقتی که به فردی که خود را پزشک می نامد مراجعه می کند بدون معاینه و کنترل به او گفته می شود: که مشکل خاصی نیست و نیاز به درمان ندارد. فردی که تحت نام پزشک کار می کند همزمان تعداد زیادی را با هم معاینه می کند.

از طرفی دیگر در یک عمل ضد انسای منزل شخصی او را که تنها سرپناه خانواده اش می باشد توسط بازجویان وزارت اطلاعات و بخصوص حسن زارع دهنوی که از متهمان اردوگاه مرگ کهریزک است به همدستان خوددر حالی که پلمپ بوده است می فروشد و همسر آقای داودی را آوره و در شرایط سختی قرار داده اند.

زندانی سیاسی ارژنگ داودی علیه علی حاج کاظم رئیس زندان گوهردشت کرج که مجری فشارهای طاقت فرسا و غیر انسانی علیه زندانیان سیاسی است که از جمله آنها شکنجه،انتقال به سلولهای انفرادی و محدودیتهای متعدد می باشد شکایتی ارائه داده بود. شکایت آقای ارژنگ داودی علیه علی حاج کاظم بدلیل انتقال غیر موجه و بی دلیل به سلولهای انفرادی در چند ماه اخیر می باشد که هنوز از به جریان انداختن این شکایت خوداری می کنند و همانند سایر موارد سعی در بی توجهی نسبت به آن دارند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، نسبت به شرایط قرون وسطائی ایجاد شده که زندانیان سیاسی را وادار به اعتصاب غذا می کند و تهدیداتی که متوجه جان آنها است هشدار می دهد و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار اقدامات عملی برای پایان دادن به جنایت علیه بشریت در زندانهای این رژیم است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

24 تیر 1389 برابر با 15 ژولای 2010

گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید:

کمیساریای عالی حقوق بشر

کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا

سازمان عفو بین الملل


http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

Tel.:0031620720193

۱ نظر:

محارب گفت...

http://www.pezhvakeiran.com/page1.php?id=23808