۱۳۸۹ تیر ۱۷, پنجشنبه

جا دارد که مردم ایران هم با اعتراض خود یاد 18 تیر را زنده نگاه دارند(زندانی سیاسی علی صارمی)

بنام خدا

18تیر یکی از روزهای تاسف بار بیاد ماندنی است در تاریخ ایران است .روزی مانند چهار ،پانزده ،بیست و دو و سی خرداد قتل عام های مرداد ماه و شهریور ماه شانزده آذر و نوزده بهمن می باشد که در چند دهۀ اخیر روی داده است و اینها همه جدای از اعدام های صادره از جانب دادگاهها که روزانه،هفتگی و ماهیانه اجرا می گردد .

اصولا استبداد در پی کاهش و فرسایش روز افزون مشروعیت و قدرتش به قوۀ قهریه روی می آورد و مهمترین ابزار حکم رانی اش را زندان،ترور پلیسی ،اعدام و شکنجه تشکیل می دهد. برای این کار از پلیس مخفی و مزدوران خبر چین حداکثر استفاده را می برد.

گاهی که شکنجه گاههایی نظیر کهریزک رو می شود به جان فرزندان مظلوم این خلق را همچون روح المینی ها را می گیرد هیچ مسئول رده بالایی را مجرم نمی شناساند و کاسه کوزه ها را بر سر یک سری عوامل دست چندم شکسته و آمران اصلی را معرفی نمی کند .

جا دارد که مردم ایران هم با اعتراض خود یاد 18 تیر را زنده نگاه دارند و انزجار خود را از این سرکوب اعلام نمایند.

16 /04 /1389

زندان گوهردشت علی صارمی

انتشار:فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران


http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

Tel.:0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: