۱۳۸۹ تیر ۲۳, چهارشنبه

تخریب آرامگاه جانباختگان راه آزادی دهۀ 60 برای محوکردن اسناد و آثار جنایت

بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" برای از بین بردن آثار و اسناد جرم این رژیم آرامگاه زندانیان سیاسی دهۀ 60 و بخصوص قتل عام 67 در گورستان تازه آباد رشت را تخریب،قطعه بندی و به فروش می رسانند.

در چند هفتۀ اخیر تعدادی از آرامگاه زندانیان سیاسی دهۀ 60 و بخصوص زندانیان سیاسی قتل عام شده در سال 67 در گورستان تازه آباد رشت برای از بین بردن اسناد جنایت قصد محو کردن آنها را دارند. آرامگاه های تخریب شده را قطع بندی کرده اند و در حال فروش آنها هستند.همچنین بعضی از آرامگاه ها که شهدای راه آزادی در آن خفته اند بصورت دو طبقه در آورده اند و آرامگاه پایینی که مربوط به شهدای راه آزادی بطور کامل از دید مخفی کرده اند.

عملیات تخریب ،قطعه بندی جدید و فروش آرامگاه شهدای راه آزادی توسط مامورین وزارت اطلاعات صورت می گیرد. آنها از این طریق قصد دارند که اسناد و آثار جرم و جنایت این رژیم را از بین ببرند.

مامورین وزارت اطلاعات حتی آرامگاه شهدای راه آزادی که تنها جایی است که خانواده های آنها هر هفته گرد هم می آیند و یاد و خاطره عزیزانشان را گرامی می دارند را از آنها گرفته اند.مامورین وزارت اطلاعات همچنین خانواده ها را مورد تهدید و تحت فشار قرار داده اند که در مقابل تخریب و فروش آرامگاه عزیزانشان باید سکوت پیشه کنند در غیر ای صورت آنها هم دستگیر خواهند شد.

خانواده های زندانیان سیاسی قتل عام شده در مقابل این عمل غیر انسانی که به آرامگاه ها عزیزانشان هم رحم نمی کنند دست به اعتراض زده اند و خواستار متوقف شدن این عمل جنایتکاران هستند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،محو گورهای دسته جمعی قتل عام زندانیان سیاسی که در تمامی شهرها، شهرستانها و روستاهای ایران بر جا مانده است که اسناد قاطعی از جنایت علیه بشریت در ایران محسوب می شود را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و گزارشگران ویژه سازامان ملل متحد و سایر مراجع بین المللی خواستار اقدامات عملی برای متوقف کردن این عمل جنایتکارانه است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

23 تیر 1389 برابر با 14 ژولای 2010

گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید:

کمیساریای عالی حقوق بشر

کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا

سازمان عفو بین الملل

گزارشگران ویژه اعدام سازمان ملل متحد


http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

Tel.:0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: