۱۳۸۹ تیر ۱۵, سه‌شنبه

مورد تهدید قرار دادن شهود شکنجه معلم زندانی رسول بداقی

بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" احضار و مورد تهدید قرار دادن دو تن از زندانیان سیاسی که شاهد شکنجه معلم زندانی رسول بداقی بوده اند.

روز سه شنبه 15 تیرماه دو تن از زندانیان سیاسی که شاهد ضرب و شتم وحشیانه و غیر انسانی معلم زندانی رسول بداقی در خرداد ماه بودند به بازرسی زندان گوهردشت کرج فراخوانده شدند و از آنها خواسته شد که مشاهدات خود را بیان کنند. در بازرسی زندان رضا ترابی رئیس بازرسی ،یک مامور بازرسی و پاسداربندی به نام ترک که در ضرب وشتم آقای بداغی شرکت داشت حضور داشتند.

شاهد اول زندانی سیاسی عباس توکلی برازجانی که برادر او(امیر توکلی برازجانی) در آگاهی شاهپور در زیر شکنجه های قرون وسطائی و وحشیانه به قتل رسید در بازرسی زندان گوهردشت کرج حاضر شد و مشاهدات خود را بیان کرد. آقای برازجانی که شاهد بستن ، ضرب و شتم وحشیانه و توهینهای خانوادگی نسبت به این معلم زندانی بود را تشریح کرد.هنگامی که زندانی سیاسی عباس توکلی در حال شرح مشاهدات خود بود با فریادهای دروغ می گوید پاسداربند ترک که در ضرب وشتم آقای بداغی شرکت داشت مواجه شد و این پاسدار بند با آزادی تمام توهین می کرد و رضا ترابی از این مسئله ابراز رضایت می کرد و به دفاع از پاسداربند مزبور پرداخت.

سپس شاهد دوم آقای احمد زید آبادی را به بازرسی آوردند و از او خواسته شد که مشاهدات خود را بیان کند و او هم در اظهاراتش اعلام کرد که شاهد ضرب و شتم و توهین به آقای بداقی بوده است.هنگامی که آقای زید آبادی با همبندی قبلی خود یعنی آقای عباس توکلی برازجانی قصد احوال پرسی را داشت. رضا ترابی با حالت توهین آمیزی دست بر سینه آقای زیدآبادی گذاشت و او را هل داد .

زمانیکه زندانی سیاسی عباس توکلی به بند6 بازگردانده شد. پاسداربندی بنام قاسم محمدی معروف به دائی قاسم که از افراد شکنجه کننده معلم زندانی رسول بداقی بود. وقتی که متوجه شد که آقای توکلی مشاهدات خود را بیان کرده است او را تهدید کرد وبا خشم گفت: "دستت درد نکنه به همدیگه می رسیم.سپس شکری رئیس بند 6 او را مورد تهدید قرار داد که زندانی سیاسی عباس برازجانی توکلی را به بند 1 تبعید خواهد کرد.

لازم به یادآوری است رضا ترابی رئیس بازرسی زندان گوهردشت کرج از جمله کسانی است که تا بحال تعداد زیادی از زندانیان شکنجه شده را تحت فشار و مورد تهدید قرار داده است که از شکایت کردن علیه جنایتهای که در زندان روا داشته می شود باید منصرف شوند و سکوت پیشه کنند و یکی از افرادی است که با تهدید و شانتاژ سعی در پوشاندن جنایتها در زندان است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،مورد تهدید و تحت فشار قرار دادن زندانیان سیاسی که مشاهدات خود را بیان می کنند را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار اقدامات عملی برای پایان دادن به سرکوب مردم در ایران است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

15 تیر 1389 برابر با 06 ژولای 2010

گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید:

کمیساریای عالی حقوق بشر

کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا

سازمان عفو بین الملل

http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

Tel.:0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: