۱۳۸۹ تیر ۲۳, چهارشنبه

بهروز جاوید طهرانی پس از تحمل 53 روز سلول انفرادی و شکنجه به بند عمومی بازگشت

بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" بهروز جاوید تهرانی بعد از تحمل بیش از یک ماه در سلولهای انفرادی معروف به سگدونی همراه با شرایط طاقت فرسا و غیر انسانی و ایستادگی و مقاومت امروز به بند عمومی 1 بازگردانده شد.

زندانی سیاسی بهروز جاوید طهرانی 9 خرداد ماه در پی افشای شکجه های وحشیانه و قرون وسطائی که توسط جلاد سابق بند 1 حسن آخریان علیه زندانیان این بند بکار برده می شد به سلولهای انفرادی منتقل گردید و 53 روز تحت شرایط طاقت فرسا و غیر انسانی قرار داشت.

مقاومت و ایستادگی بهروز جاوید طهرانی و سایر زندانیان این بند باعث شد که جلاد سرخورده و مفلوک این بند حسن آخریان از ریاست این بند بر کنار شود. زندانیان این بند کابوس وجود این جلاد سفاک و خونریز حسن آخریان را پشت سر گذاشتند و مقاومت آنها بار دیگر همانند گذشته برای احقاق حقوق خود را به نتیجه رسید .البته با تحمل شرایط سخت و طاقت فرسا.

زندانی سیاسی بهروز جاوید طهرانی بیش از یک سال است که در بند مخوف و قرون وسطائی یک در کنار زندانیان عادی و خطرناک قرار داده شده است.در طی این مدت بارها به سلولهای انفرادی معروف به سگدونی منتقل شد و هر بار مدت طولانی همراه با شکنجه های وحشیانه جسمی و شرایط طاقت فرسا و قرون وسطائی مواجه بود.

او بارها علیرغم بودن در سلولهای انفرادی اقدام به اعتصاب غذا کرد و از حقوق خود و همبندیانش دفاع نمود و مرعوب شرایط این شکنجه گاه نشد . آنها و شکنجه های وحشیانه شان را به سخره گرفت و هر بار سربلند و مقاوم تر از قبل از آنجا خارج شد.

این شکنجه گاه به دستور بازجویان وزارت اطلاعات راه اندازی شده است.شکنجه های قرون وسطائی و ضد بشری و شرایط طاقت فرسا توسط علی حاج کاظم و علی محمدی رئیس و معاون زندان ،کرمانی و فرجی رئیس و معاون اطلاعات زندان و جلاد سابق بند 1 حسن آخریان بر علیه زندانیان سیاسی و سایر زندانیان بکار برده می شد.افراد فوق از جنایتکاران علیه بشریت هستند که سالها مشغول جنایت علیه زندانیان سیاسی و عادی می باشند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

23 تیر 1389 برابر با 14 ژولای 2010


http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

Tel.:0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: