۱۳۸۹ تیر ۲۸, دوشنبه

تشدید طرح های سرکوبگرانه علیه زندانیان سیاسی در زندان اوین

بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران"،بازجویان وزارت اطلاعات و عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران اقدامات سرکوبگرانه علیه زندانیان سیاسی در زندان اوین را تشدید می کنند.

در راستای اقدامات سرکوبگرانه جدید بر علیه زندانیان سیاسی اعلام کرده اند که تماستهای تلفنی زندانیان سیاسی که روزانه صورت می گرفت و مدت زمان آن بسیار کوتاه است را به هفته ای یک بار قرار است کاهش دهند.این مسئله با اعتراضات شدید زندانیان سیاسی بند 350 مواجه شده است و اعلام کرده اند در صورت اجرایی شدن اقدامات سرکوبگرانه اعتراضات گسترده ای در پی خواهد داشت.

در هفته های اخیر بازجویان وزارت اطلاعات و عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران اقدامات سرکوبگرانه متعددی علیه زندانیان سیاسی بکار برده اند.آنها اقدام به قطع ملاقاتها حضوری زندانیان سیاسی با خانواده هایشان نموده اند و ملاقاتها را منوط به موافقت عباس جعفری دولت آبادی کرده اند . خانواده ها باید بارها به دادستانی مراجعه کنند تا بتوانند ملاقات حضوری با عزیزانشان را دریافت کنند. در صورت گرفتن موافقت ملاقات با عزیزانشان فرزندان خردسال زندانیان حق ملاقات حضوری با پدرشان را ندارند. عباس جعفری دولت آبادی علت عدم دادن اجازه ملاقات حضوری زندانیان سیاسی با فرزندانشان را اینگونه استدلال می کند "خوب نبودن برای روحیه بچه ها است"

در حال حاضر ملاقاتها حضوری احتمالی فقط شامل مادر،همسر و پدر می باشد که بصورت جداگانه صورت می گیرد و در ملاقاتهای حضوری مادر و پدر زندانی همزمان نمی توانند حضور داشته باشند و فقط یکی از آنها امکان ملاقات دارد که زمان ملاقات نیمی از زمان معمول می باشد .

همچنین در هر سلول نزدیک به 35 زندانی سیاسی جای داده اند . سلولها از فاقد امکانات تهویه و سرمایشی می باشند.زندانیان سیاسی خود باید وسایل سرمایشی را خریداری کنند .

وضعیت غذایی زندانیان به لحاظ کمی و کیفی بسیار بد می باشد اکثرا مواد آن خام می باشد و هنوز پخته شده نیست که باعث ناراحتی معده و دستگاه گوارشی آنها می شود.

زندانیان سیاسی ناچار هستند که با آب سرد حمام کنند که باعث تشدید بعضی از ناراحتیهای جسمی آنها شده است.

وضعیت بهداشتی و درمانی فاجعه بار است و زندانیان دچار ناراحتیهای مختلف می شوند که از درمان آنها خوداری می کنند.

کتابهایی که خانواده های زندانیان سیاسی برای عزیزانشان می برند از آنها تحویل گرفته نمی شود.

تشدید مستمر اقدامات سرکوبگرانه بدستور بازجویان وزارت اطلاعات و عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران صورت می گیرد و توسط صداقت رئیس زندان اوین همراه با رئیس بند350 زندان اوین مصطفی بزرگ نیا به اجرا گذاشته می شود.

فعالین حقوق بر و دمکراسی در ایران، تشدید اقدامات سرکوبگرانه علیه زندانیان سیاسی توسط بازجویان و زارت اطلاعات و عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار اقدامات عملی برای متوقف کردن جنایت علیه بشریت در ایران است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

28 تیر 1389 برابر با 19 ژولای 2010

گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید:

کمیساریای عالی حقوق بشر

کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا

سازمان عفو بین الملل


http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

Tel.:0031620720193

استفاده از گزارشهای فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران تنها با ذکر منبع مجاز است

هیچ نظری موجود نیست: