۱۳۸۹ مرداد ۲, شنبه

خالد حردانی در سوحین روز اعتصاب غذای خود بسر می برد

بنابه گزارشات رسیده به"فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران"زندانی خالد حردانی در اعتراض به شرایط طاقت فرسا و ناراحتی حاد جسمی اقدام به اعتصاب غذا نموده است.

زندانی خالد حردانی که پس از ضرب و شتم به سلولهای انفرادی بند 1 معروف به سگدونی منتقل شده است . در اعتراض به شرایط طاقت فرسا و غیر انسانی و بیماری حاد جسمی از 31 تیرماه در اعتصاب غذا بسر می برد.

با ایجاد شرایط طاقت فرسا و غیر انسانی زندانیان را وادار به اعتصاب غذا می نمایند.

در حال حاضر علاوه بر خالد حردانی زندانی سیاسی ارنگ داودی در اعتصاب غذا بسر می برد

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ،نسبت به خطری که جان زندانیان سیاسی کهوادار به اعتصاب غذا می شوند هشدار می دهدو از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار اقدامات عملی برای نجات جان زندانیان سیاسی در ایران است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

02 مرداد 1389 برابر با 24 ژولای 2010

گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید:

کمیساریای عالی حقوق بشر

کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا

سازمان عفو بین الملل


http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

Tel.:0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: