۱۳۸۹ مرداد ۹, شنبه

تحصن و اعتراضات گسترده خانواده های زندانیان سیاسی در مقابل دادستانی تهران

بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" تحصن گسترده خانواده ها در مقابل دادستانی تهران در اعتراض به برخوردهای و ایجاد محدودیها ی غیر انسانی علیه زندانیان سیاسی و خانواده های آنها می باشد.

روز شنبه 9 مرداد ماه از حوالی ساعت 09:00 صبح صدها نفر از خانواده های زندانیان سیاسی در مقایل دادستانی تهران دست به تحصن و اعتراضات گسترده زدند.خانواده ها عکسهای فرزندان،همسران و پدران زندانی خود را حمل می کردند. این تجمع در میدان پانزده خرداد صورت گرفت.

خانواده های زندانیان سیاسی در اعتراض به رفتارها و ایجاد محدودیتهای غیر انسانی ، انتقال تعدادی از زندانیان سیاسی به سلولهای انفرادی ،اعتصاب غذای عزیزانش وبی اطلاعی از وضعیت آنها،قطع تماسهای تلفنی زندانیان سیاسی با خانتواده هایشان ،قطع ملاقاتهای حضوری خانواده ها با زندانیان سیاسی و شرایط غرون وسطائی حاکم بر بند 350 زندان اوین صورت گرفت.

خانواده های زندانیان سیاسی با نوشتن و امضای نامه ای خطاب به دادستانی تهران اعلام کرده اند تا زمانی که به خواسته های خود نرسند به تحصن و اعتراضات خود در روزهای آینده ادامه خواهند داد. در اعتراضات امروز تعدادی از خانواده های هموطن بهائی شرکت داشتند.

تحصن و اعتراضات گسترده خانواده های تا لحظه ارسال این گزارش در مقابل دادستانی ادامه دارد.

نیروهای سرکوبگر ولی فقیه علی خامنه ای خانواده های زندانیان سیاسی را از همان ابتدا به محاصره خود در آوردند تا مردم نتوانند به آنها بپیوندند.اما تعداد زیادی از مردم در خیابانهای اطراف تجمع کرده بودند و علیرغم هشدارهای نیروهای سرکوبگر به تجمع خود ادامه می دادند.

افراد دادستانی و نیروهای سرکوبگر انتظامی سعی داشتند با دادن وعده و وعیدهای توخالی خانواده ها را متفرق کنند ولی خانواده ها اعلام کردند فقط در صورت تماس گرفتن عزیزانشان و به اجرا در آوردن تمامی خواسته هایشان به تحصن و اعتراض خود پایان می دهند.همچنین تعداد زیادی از نیروهای لباس شخصی در منطقه حضور دارند. آنها وحشت زده و عصبی هستند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

09 مرداد 1389 برابر با 31 ژولای 2010


http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

Tel.:0031620720193

استفاده از گزارشهای فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران تنها با ذکر منبع مجاز است

هیچ نظری موجود نیست: