۱۳۸۹ تیر ۱۸, جمعه

در حدود 200 نفر از کارکنان شرکت واحد تهران در آستانه اخراج قرار دارند

بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" نزدیگ به 200 نفر از کارکنان کنترل مسافر شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه در آستانه اخراج قرار گرفته اند.

از روز پنجشنبه 17 تیر ماه به کارکنان کنترل مسافر شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه که در خطوط تندرو (بی.آر.تی) 1 ،2 و 3 مشغول بکار هستند دو هفته مهلت داده شده است که به شرایط ضد کارگری این شرکت تن در دهند در غیر این صورت از این شرکت اخراج خواهند شد.

شرایطی که شرکت واحد برای کارکنان کنترل مسافر تعیین کرده است. قرار دادن سفته امضاء شده 2 میلیون تومانی و ضامن معتبر می باشد.امضا کنندگان سفته و ضامنین نمی توانند از کارکنان شرکت واحد باشند. سنین کارکنان کنترل مسافر بین 18 تا 25 سال می باشد و از اقشار کم در آمد جامعه هستند. تامین چنین شرایطی برای آنها تقریبا غیر ممکن است و آنها را در آستانه اخراج قرار داده است

هدف از تعیین چنین شرایطی ضمینه سازی برای اخراج آنها از شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه می باشد.

کارکنان کنترل مسافر شرکت واحد بیش از 2 سال است که کنترل بلیط مسافرین را به عهده دارند .آنها ابتدا توسط پیمانکار در شرکت واحد مشغول بکار شدند و از 2 ماه پیش به استخدام مستقیم شرکت واحد تهران در آمدند.آنها از هنگامی که به استخدام شرکت اتوبوس رانی تهران در آمده اند هنوز حقوق خود را دریافت نکرده اند.

در طی 1 سال گذشته در حدود دو سوم از کارکنان کنترل مسافر شرکت اتوبوس رانی تهران از کار اخراج شده اند .در حال حاضر 200 نفر از آنها مشغول بکار هستند که 90 نفر از آنها در خطوط تندرو 2 و 3 و نزدیک به 110 نفر در خط 1 مشغول بکار می باشند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

18 تیر 1389 برابر با 9 ژولای 2010


http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

Tel.:0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: