۱۳۸۹ خرداد ۲۴, دوشنبه

تشدید فشارها و ایجاد محدودیتها علیه زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج

بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران"، فشارها و محدودیتها علیه زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت کرج به خاطر شدت یافتن اعتراضات مردم علیه دیکتاتوری حاکم افزایش یافته است.

از روز یکشنبه 23 خرداد ماه محدودیتهای ارتباطی علیه زندانیان سیاسی بند 3 معروف به بند کارگری زندان گوهردشت کرج به اجرا گذاشته شده است. تماس تلفنی برای بعضی از زندانیان سیاسی تا 40 ثانیه تقلیل یافته است و برای بعضی از زندانیان سیاسی فقط با حضور پاسداربندها کنار آنها می توانند با خانوادشان تماس برقرار کنند.

روز گذشته زندانی سیاسی ارژنگ داودی وقتی که می خواست با خانواده اش تماس بگیرد به او فقط اجازه 40 ثانیه تماس و با حضور پاسدار بند داده شد. پاسدار بند به مکالمات خصوصی و خانوادگی آنها گوش فرا می دهد. همچنین امروز به زندانیان سیاسی اطلاع داده شد که مدت تماس آنها با خانواده هایشان کاهش خواهد یافت.

از 9 خرداد ماه تعدادی از زندانیان سیاسی بندهای 2،4،6 و زندان کچوئی کرج به حسینیه بند 3 زندان گوهردشت کرج منتقل شدند.زندانیان در حسنیه این بند که فاقد هر گونه امکانات اولیه است بسر می برند.

گفته می شود هدف از انتقال زندانیان سیاسی به این بند برای کنترل و ایجاد محدودیتهای بیشتر علیه آنها به اجرا گذاشته شده است.احتمالا قصد دارند شرایطی غیر انسانی همانند بند 350 زندان اوین که تحت نظارت مستقیم بازجویان وزارت اطلاعات و افرادی مانند صداقت رییس زندان اوین و مصطفی بزرگ نیا رئیس بند 350 که از شکنجه گران شناخته شده را در این بند به اجرا بگذارند.

زندانیان سیاسی که در حال حاضر در بند 3 در اسارت بسر می برند عبارتند از؛ ارژنگ داودی،منصور اسالو، ،منصور رادپور، ،مسعود باستانی،علیرضا کرمی خیر آبادی،بهنام فیدج، مصطفی اسکندری، احمد زید آبادی مهدی محمودیان،رضا رفیعی و حشمت الله طبرزدی می باشند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،تشدید فشار و ایجاد محدودیتها علیه زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت کرج را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار اقدامات عملی برای آزادی بی قید و شرط زندانیان سیاسی در ایران است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

24 خرداد 1389 برابر با 14 ژوان 2010

گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید:

کمیساریای عالی حقوق بشر

کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا

سازمان عفو بین الملل

گزارشگران ویژه دستگیریهای خودسرانه و شکنجه سازمان ملل متحد


http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

Tel.:0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: