۱۳۸۹ خرداد ۱۳, پنجشنبه

شکنجه وحشیانه زندانی سیاسی بهروز جاوید طهرانی در سلولهای انفرادی (سگدونی)
بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" زندانی سیاسی بهروز جاوید طهرانی تحت شکنجه های وحشیانه جسمی در سلولهای انفرادی معروف به سگدونی بند 1 زندان گوهردشت کرج قرار دارد.

روز یکشنبه 9 خرداد ماه پس از انتقال به اطلاعات زندان گوهردشت کرج توسط کرمانی و فرجی رئیس و معاون اطلاعات زندان برای مدت طولانی او را تحت بازجوئی و مورد تهدید قرار دادند.آنها اورا تهدید به قتل و پرونده سازی جدید نمودند.

پس از تهدیدات کرمانی و فرجی آقای جاوید طهرانی را به سلولهای انفرادی معروف به سگدونی بند1 زندان گوهردشت کرج که داری شرایط قرون وسطائی و محل شکنجه زندانیان است منتقل کردند.پس از انتقال کرمانی و فرجی رئیس و معاون حفاظت اطلاعات زندان و حسن آخریان رئیس بند 1 همراه با چند پاسدار بند در سلول وی حاضر شدند و او را برای مدتی طولانی با باتون مورد شکنجه جسمی قرار دادند.شکنجه های جسمی در حالی صورت می گرفت که زندانی سیاسی بهروز جاوید طهرانی با پابند و دست بند و همچنین چشم بند بود.خطر جدی جان این زندانی سیاسی را تهدید می کند.مدت انتقال به سلول انفرادی را تا اطلاع ثانوی اعلام کرده اند

بهروز جاوید طهرانی از زمان انتقال به سلول انفرادی تاکنون هیچ گونه تماسی با خانواده خود نداشته است و خانواده او در نگرانی فزآینده ای بسر می برند.

زندانی سیاسی بهروز جاوید طهرانی که از سال گذشته توسط آخریان از شکنجه گران زندان گوهردشت به بند 1 منتقل شد و در طی 1 سال گذشته اکثرا در سلولهای انفرادی بند1 معروف به سگدونی گذارنده است.

سهراب سلیمانی رئیس سازمان زندانهای استان تهران 9 خرداد ماه پس از ضرب وشتم معلم زندانی و افشای شکنجه های قرون وسطائی توسط (فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران)خود شخصا در زندان گوهردشت کرج حاضر شد و یکی از کسانی بود که دستور انتقال بهروز جاوید طهرانی را به سلولهای انفرادی صادر کرد.

سهراب سلیمانی دستور داد که شکنجه شدگان بند1 را به پزشک قانونی معرفی کنند و آنها به پزشک قانونی جهت معاینه برده شدند.همزمان این فرد زندانیان بی دفاع را تحت فشار قرار داد که رضایت دهند در غیر این صورت عواقب شکایت خود را خواهند دید. تهدیدات و فشارها علیه این زندانیان از طرف علی حاج کاظم و علی محمدی رئیس و معاون زندان کرمانی و فرجی رئیس و معاون اطلاعات و رضا ترابی رئیس بازرسی و حسن آخریان رئیس بند 1 ادامه دارد.

زندانیان شکنجه شده بهرام تصویری، ،سامان محمدیان، احمد اشکان،رضا جلاله ،مجید افشار،محسن بیگوند ،نقی نظری،مهدی سورانی (در اثر شکنجه فکش را شکسته شده و در سلولهای انفرادی است)، قیصر اسماعیلی ،مجید محمودی،ناصر قوچان لو ،حسین کریمی،حمید اشکی ،شیر محمد محمدی،حسن شریف حاضر به دادن رضایت نشدند و به آنها گفتند که دیگر چیزی باقی نمانده که از دست بدهند.

در حال حاضر بهرام تصویری،محسن بیگوند و سایر زندانیان در بند1 می باشند و فقط بهروز جاوید طهرانی است که در سلولهای انفرادی زندانی است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،نسبت به خطری که جان زندانی سیاسی بهروز جاوید طهرانی را تهدید می کند هشدار می دهد و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار اقدامات فوری برای نجات جان این زندانی سیاسی است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

13 خرداد 1389 برابر با 3 ژوان 2010

گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید:

کمیساریای عالی حقوق بشر

کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا

سازمان عفو بین الملل

گزارشگران ویژه دستگیریهای خودسرانه و شکنجه سازمان ملل متحد


http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

Tel.:0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: