۱۳۸۹ خرداد ۲۲, شنبه

درگیری شدید بین جوانان و نیروهای سرکوبگر در اطراف دانشگاه تهران

بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" نیروهای سرکوبگر به جوانانی که در کنار داننشگاه تهران در حال دادن شعار بودند یورش بردند و تعدادی از انها را دستگیر کردند.

روز شنبه 22 خرداد ماه حوالی ساعت 18:15 تعدادی از جوانان که قصد پیوستن به دانشجویان دانشگاه تهران را داشتند مورد یورش نیروهاتی سرکوبگر قرار گرفتند و درگیری شدید بین آنها و نیروهای سرکوبگر بوجود آمد در این درگیری تعداد از جوانان آماج ضربات باتون قرار گرفتند و تعدادی از آنها دستگیر شدند.

بنابه گفته شاهدان عینی حوالی ساعت 18:10 حداقل 12 نفر دستگیر شدند که یکی از دستگیر شدگان از دانشجویان دانشگاه صنعتی یزد می باشد و به نام احمد شاه رضائی است.جوانان بیشتر توسط بسیجیها و لباس شخصیها دستگیر می شوند و به نقاط نامعلومی منتقل می شوند.

در حال حاضر میدان انقلاب مملو از جمعیت است و نیروهای سرکوبگر با یورش بردن به مردم و ضرب و شتم و دستگیری سعی در پراکنده کردن آنها را دارند.اما هر لحظه بر تعداد مردم افزوده می شود و هر از چند گاهی شعار هایی سر داده می شود.

تاکتیک جدید و فریبکارانه نیروهای لباس شخصی برای شناخته نشدن و جا زدن خود به عنوان معترضین از ماسک استفاده می کنند تا در میان تجمع اعتراض کندگان نفوذ کنند و بتوانند آنها را دستگیر کنند. نیروهای موتور سوار آنها در کوچه ها گشت می زنند و جوانانی که در کوچه با آنها مواجه می شوند آماج ضربات باتونهای خود قرار می دهند.یکی از دختران جوان هدف این جنایتکاران قرار گرفت که وحشیانه او را مورد ضرب وشتم قرار دادند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

22 خرداد 1389 برابر با 12 ژوان 2010


http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

Tel.:0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: