۱۳۸۹ خرداد ۲۲, شنبه

رضا شهابی از اعضای هیئت مدیره شرکت واحد تهران دستگیر و به نقطه نامعلومی منتقل شد

بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ، رضا شهابی از اعضای هیئت مدیره شرکت واحد اتوبوس رانی تهران صبح امروز توسط پلیس امنیت دستگیر و به نقطه نامعلومی منتقل شد.

روز شنبه 22 خرداد ماه حوالی ساعت 09:00 صبح رضا شهابی زکریا از اعضای هیئت مدیره سندیکای اتوبوس رانی تهران و حومه از محل کار به اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوس رانی تهران احضار شد و در آنجا توسط 2 مامور پلیس امنیت دستگیر و به نقطه نامعلومی منتقل شد .

در طی هفته گذشته و این هفته دومین عضو هیئت مدیره سندیکای شرکت اتوبوس رانی تهران که دستگیر می شود . روز چهارشنبه گذشته آقای سعید ترابیان با یورش مامورین وزارت اطلاعات دستگیر و به نقطه نامعلومی منتقل شد و از وضعیت و شرایط او هیچ خبری در دست نیست.

با دستگیری امروز در حال حاضر 4 عضو اصلی سندیکای شرکت واحد در زندان بسر می برند که عبارتند از آقاین منصور اسالو،ابراهیم مددی،سعید ترابیان و رضا شهابی می باشند

همچنین امروز از ادامه کار دو تن از اعضای سندیکای شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه ممانعت به عمل آوردند.هنگامی که آقای داود رضوی و همایون جابری قصد بیرون آوردن اتوبوسهای خود را از پارگینگ داشتند به آنها گفته شد که امروز آنها اجازه کار در خط 1 تندرو( بی .آر . تی) که در نقاط مرکزی شهر تهران تردد دارند را ندارند و آنها را به یکی از پارکینک ها در جاده دماوند منتقل شدند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،دستگیر اعضای سندیکای شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه را محکوم می کند و از سازمان جهانی کار خواستار اقدامات عملی برای آزادی بی قید و شرط اعضای سندیکای شرکت واحد اتوبوس را نی تهران است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

22 خرداد 1389 برابر با 12 ژوان 2010

گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید:

کمیساریای عالی حقوق بشر

سازمان جهانی کار

کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا

سازمان عفو بین الملل


http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

Tel.:0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: