۱۳۸۹ خرداد ۱۹, چهارشنبه

با یورش مامورین وزارت اطلاعات مسئول روابط عمومی شرکت واحد دستگیر و به نقطه نامعلومی منتقل شد

بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" در آستانه سالگرد قیام مردم ایران نیروهای وزارت اطلاعات برای ایجاد جو رعب و وحشت به منزل سعید ترابیان مسئول روابط عمومی شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه یورش بردند و او را دستگیر و به نقطه نامعلومی منتقل کردند.

روز چهارشنبه 19 خرداد ماه حوالی ساعت 09:00 صبح 4 نفر از مامورین وزارت اطلاعات به منزل آقای سعید ترابیان در کرج یورش بردند و او را دستگیر و به نقطه نامعلومی منتقل کردند. آقای سعید ترابیان مسئول روابط عمومی سندیکای شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه می باشد.علت دستگیری او نامشخص است ولی حدس زده می شود که به دلیل محکومیت اعدام های 19 اردیبهشت ماه توسط سندیکای اتوبوس رانی تهران و حومه می باشد و همچنین برای ایجاد جو رعب و وحشت در آستانه سالگرد قیام مردم ایران است.

مامورین وزارت اطلاعات با ورود به منزل آقای ترابیان برای مدت طولانی منزل او را مورد بازرسی قرار دادند و پس از بازرسیهای طولانی بعضی از وسائل شخصی این خانواده رابا خود بردند که از جملۀ آنها تلفنهای همراه خود وهمسر ش و کیس کامپیوتر می باشد.

آقای سعید ترابیان 40 ساله بیش از 13 سال سابقه کار دارد و در جریان اعتصابات سال 84 کارگران شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه دستگیر و بیش از 2 ماه در بازداشت بسر برد . او همچنین 4 سال از کار تعلیق شد که از حقوق و مزایا محروم بود.

لازم به یادآوری است که رهبران سندیکای اتوبوس رانی تهران و حومه آقایان منصور اسالو و ابراهیم مددی تنها به دلیل حق داشتن سندیکای کارگری چند سال است که در شرایط طاقت فرسایی در زندانهای اوین و گوهردشت زندانی هستند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،یورش وحشیانه مامورین وزارت اطلاعات به منزل آقای ترابیان و دستگیری این فعال سندیکایی را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سازمان جهانی کار خواستار دخالت برای آزادی بی قید وشرط فعالین سندیکایی در زندان است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

19 خرداد 1389 برابر با 09 ژوان 2010

گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید:

کمیساریای عالی حقوق بشر

سازمان جهانی کار

کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا

سازمان عفو بین الملل


http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

Tel.:0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: