۱۳۸۹ خرداد ۲۲, شنبه

نقاط مرکزی تهران در اشغال نیروهای سرکوبگر

بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" از بعد ظهر امروز نیروهای سرکوبگر بصورت گسترده در نقاط مرکزی شهر تهران و بخصوص میدان انقلاب و فردوسی مستقر شدند و نقاط مرکزی تهران را به اشغال خود در آورده اند.

روز شنبه 22 خرداد از بعد از ظهر انبوهی از نیروهای سرکوبگر در نقاط مرکزی تهران مستقر شدند نیروهای سرکوبگر خیابانهای مرکزی و میادین اصلی شهر را به اشغال خود در آورده اند. عمده نیروهای آنها در میدان ا انقلاب ، میدان فردوسی و حد فاصل آن مستقر شده اند.علاوه بر استقرار خودروهای خود در بعضی نقاط حتی چند متر به چند متر نیروهای پیاده سکوبگر خود را مستقر کرده اند. نیروهای سرکوبگر حراسان هستند و از روحیه بسیار پایینی برخوردار می باشند .

گله های موتور سوار نیروهای لباس شخصی و بسیجی که بصورت دسته های 50 موتوره و 2 نفره می باشند در خط تندرو یا بی. آر . تی در حال انجام مانور وحشت هستند این نیروهای سرکوبگر توسط رئیس خط 1 همراهی می شوند.نیروهای موتور سوار لباس شخصی و بسیجی که با ایجاد صدای های ناهنجار قصد ایجاد رعب و وحشت در بین مردم را دارند.

از طرفی دیگر تعداد مردم و جوانان رو به افزایش است و هر چه به ساعتهای تعیین شده نزدیگ می شویم بر تعداد جمعیت افزوده می شود.مردم و جوانان در نقاط مختلف شهر در حال تجمع هستند و به نظر می آید که این تجمعات بصورت گسترده در سطح شهر صورت خواهد گرفت.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

22 خرداد 1389 برابر با 12 ژوان 2010


http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

Tel.:0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: