۱۳۸۹ خرداد ۱۳, پنجشنبه

تحت فشار و اذیت وآزار قرار دادن دانشجوی زندانی در زندان کرمان

بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی درایران" زندانی سیاسی حسن ترلانی که در زندان کرمان در تبعید بسر می برد طی روز های گذشته تحت بازجوئی و فشار بازجویان وزارت اطلاعات قرار دارد.

زندانی سیاسی حسن ترلانی در طی روزهای گذشته که بصورت روزانه توسط بازجویان وزارت اطلاعات از بند خارج می شود و ساعتها مورد بازجویی قرار می گیرد.بازجویان وزارت اطلاعات او را مورد اذیت وآزار و تهدیدات های مختلف قرار می دهند.

دانشجوی زندانی حسن ترلانی 23 ساله تنها زندانی سیاسی که به زندان مرکزی کرمان تبعید شده است. او در بند جوانان و در کنار زندانیان عادی و خطرناک که اکثرا معتاد به مواد مخدر هستند نگه داری می شوند.همچنین برای تحت فشارهای روحی قرار دادن او زندانیان که در آستانه اعدام هستند را به سلول وی منتقل می کنند و پس از مدتی آنها را اعدام می کنند. او از برقراری ارتباط با سایر زندانیان منع شده است و مسئولین زندان سعی دارند برای تحت فشار ورحی قرار دادن او ،او را در یک حالت ایزوله نگه دارند.

از زمان تبعید به زندان کرمان تا به حال خانواده اش علیرغم صرف هزینه های زیاد و طی مسافت طولانی اجازه ملاقات حضوری با فرزندشان نیافته اند و فقط می توانند 15 دقیقه با فرزندشان در ماه بصورت کابینی و پشت شیشه های تیره و میله های فلزی با او ملاقات کنند. او اجازه ندارد از شرایط و وضعیت خود با خانواده اش صحبت کند.

از طرفی دیگر هنگام یورش مامورین وزارت اطلاعات به منزل آقای ترلانی تمامی اسناد هویتی او مانند شناسنامه ،کارت ملی و غیره را ضبط کرده اندو علیرغم گذشت مدت طولانی و پیگیریها مداوم هنوز به خانواده اش بازگردانده نشده است.آنها برای پیگیری وضعیت فرزندشان و سایر کارهای حقوقی نیاز مبرم به مدارک هویتی وی دارند.

لازم به یادآوری است دانشجوی زندانی حسن ترلانی ۲ اسفند 1387 با یورش مامورین وزارت اطلاعات دستگیر و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. او به مدت ۸۸ روز در این بند تحت شکنجه های جسمی و روحی یکی از سربازجویان وزارت اطلاعات بنام سعید شیخان قرار داشت و با توصیه این شکنجه گر به فردی بنام محسنی رئیس شعبه ۲۲ دادگاه انقلاب به حکم سنگین و غیر انسانی ۱۰ سال زندان و تبعید به زندان مرکزی کرمان محکوم شد. آقای ترلانی بخاطر سوابق سیاسی خانواده اش درمخالفت با این رژیم به این محکومیت سنگین محکوم شده است. پدر بزرگ آقای ترلانی به نام حسنعلی صفایی که از بازاریان شناخته شده و مورد احترام مردم بود، در دهۀ ۶۰ توسط این رژیم اعدام گردید.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، تحت فشار قرار دادن و اذیت وآزار زندانیان سیاسی که در حال طی کردن محکومیت غیر انسانی و غیر قانونی خود هستند را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار اقدامات عملی برای پایان دادن به شکنجه های غیر انسانی علیه زندانیان سیاسی در ایران است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

13 خرداد 1389 برابر با 3 ژوان 2010

گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید:

کمیساریای عالی حقوق بشر

کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا

سازمان عفو بین الملل

گزارشگران ویژه دستگیریهای خودسرانه و شکنجه سازمان ملل متحد


http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

Tel.:0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: