۱۳۸۹ خرداد ۲۰, پنجشنبه

اعتصاب غذای بیش از 700 نفر از زندانیان بند 1 زندان گوهردشت کرج


بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" در آستانه قیام مردم ایران از صبح امروز تمامی زندانیان بند 1 زندان گوهردشت در اعتراض به شکنجه های و حشیانه و مستمر زندانیان توسط گارد زندان و قطع کامل ارتباط زندانیان با خانواده و دنیای خارج از بند دست به اعتصاب غذا زدند.

در آستانه قیام مردم ایران روز پنچشنبه 20 خرداد ماه زندانیان بند 1 زندان گوهردشت کرج که تعداد آنها به بیش از 700 نفر تخمین زده می شود دست به اعتصاب غذای جمعی زدند. اعتصاب غذای آنها در اعتراض به شکنجه های گروهی و قطع ارتباط کامل با خانوادهدهایشان صورت می گیرد.

در روزهای اخیر گارد زندان بصورت روزانه به زندانیان بی دفاع و اسیر این بند یورش می برند و آنها را آماج باتونها و سایر ابزار شکنجه خود قرار می دهند در اثر این یورشها تا به حال تعداد زیادی از زندانیان زخمی و بدن آنها کبود شده است. برای مخفی نگه داشتن شکنجه ها و جنایاتی که در این بند صورت می گیرد تمامی ارتباط زندانیان با خانواده هایشان و جهان خارج از بند را قطع کرده اند.

شرایط و وضعیت مصدومین زندانیان شکنجه شده حاد می باشد و برای اطلاع نیافتن سایر زندانیان آنها را از انتقال به بهداری و درمانشان خوداری می کنند

زندانیان بند1 که از 3 سالن تشکیل شده است و عبارتند از سالنهای 1 ،2 و 3 می باشند. این بند محل شکنجه زندانیان سیاسی و عادی است و به بند آخر خطیها معروف است. همچنین در سالن 2 این بند سلولهای انفرادی در آن قرار دارد که معروف به سگدونی هستند و در آن زندانیان مورد شکنجه های وحشیانه جسمی و تجاوز جنسی قرار می گیرند.در این سلولهای انفرادی است که زندانیان بی دفاع و اسیر دستبند ،پابند و چشم بند زده می شوند و تا آستانه مرگ شکنجه می شوند و دستها و پاههای آنها شکسته می شوند.

شکنجه های وحشیانه و غیر انسانی بدستور وزارت اطلاعات پس از افشای شکنجه های قرون وسطائی صادر شده است و مجریان آن علی حاج کاظم و علی محمدی رئیس و معاون زندان،کرمانی و فرجی رئیس و معاون اطلاعات زندان و حسن آخریان رئیس بند 1 همراه با افسرا ن پاسدار مانند میرزا آقایی و دو پاسداربند به نام های یوسفی و شیرخوانی به اجرا در اورده می شود. یورشها و شکنجه زندانیان با حضور و نظارت علی حاج کاظم و علی محمدی صورت می گیرد شکنجه های وحشیانه با شرکت کرمانی،فرجی،حسن آخریان وافسران پاسدار ، پاسداربندها و انبوهی از افراد گارد زندان صورت می گیرد.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،جنایت علیه بشریت که در بند 1 زندان گوهردشت کرج در حال وقوع است که مقارن با اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو است را به عنوان جنایت علیه بشریت محکوم می کند و از دبیر کل ،کمیسر عالی حقوق بشر و گزارشگران شکنجه سازمان ملل متحد خواستار اقدام فوری برای نجات جان بیش از 700 زندانی در زندان گوهدشت کرج است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

20 خرداد 1389 برابر با 10 ژوان 2010

گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید:

کمیساریای عالی حقوق بشر

کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا

سازمان عفو بین الملل

گزارشگر شکنجه سازمان ملل متحد سازمان ملل


http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

Tel.:0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: