۱۳۸۹ خرداد ۲۸, جمعه

افسادیه قوه قضائیه در باب لغو مرخصی زندانیان

سالیانی است که شاهد پایمال شدن و لجن مالی ارزشهای اخلاقی و انسانی و مقدسات مذهبی توسط فرهنگ رژیم ساخته در جامعه خود هستیم . فی المثل ربا و رشوه ،اختلاس و دزدی ،چپاول و غارت ،گرانی و تورم ،تبعیض و پارتی بازی ،بی قانونی وبی عدالتی،ریا و دروغ ،چاپلوسی و تملق از بالا به پایین سرایت کرده و در کل جامعه نهادینه شده است .

خونهای ناحق و احکام ظالمانه بی دادگاهها و اعدام وزهر چشم گرفتن و شکنجه و سرکوب هم که علی الدوام پایۀ ثابت حاکمیت است . مقام و منزلت ائمه اطهار بعنوان مداحی های موهن و بی سر و ته مورد اهانت و جسارت واقع شده و قرآن کریم به ابزار تمرین سوت و آواز و مسابقه و جایزه تبدیل شده است.

به فرموده امام علی علیه السلام :«يأتي علي الناس زمان لايبقي فيهم من القران الا رسمه و من الاسلام الا اسمه و مساجدهم يومئذ عامره من البناء خراب من الهدي...».

بر مردم زمانی فرا رسد که از قرآن جز رسم و خطش و از اسلام جز نامش باقی نماند و مساجدشان در آن روزگار از لحاظ ساختمان آباد و از نظر هدایت وضعش خراب است و چنین مسجد روندگان و مسجد سازانی بدترین اهل زمین خواهند بود (نهجه البلاغه)

در این ستم سرا که ایرانش نامند بر اثر رواج گسترده فقر و فساد وفحشا و اعتیاد آمار جرم و جنایت هم که زائیده همین نظام ظالم است بسیار بالا رفته و قربانیان نگون بخت محصول این سیستم روز به روز زندانها را انباشته تر می سازند بطوری که در سالن بندهای زندان گوهردشت موسوم به حسینیه به هر نفر کمتر از یک متر مربع جا می رسد و سر ریز آنها در راهروها می خوابند و در هنگام بازدیدها ی صوری هم زندانيان را به اجبار به حیاط می فرستند تا نمودی نداشته باشد.

به ازای هر 80 نفر هم یک دستشوئی است به اضافه قطع متناوب آب ،بگذریم از انبوه پرونده های معطل و بلاتکلیف و بگذریم از وضع اسف بار شپش و بهداشت و درمان و تغذیه و ضرب وشتم و آویزان کردن خودسرانه زندانیان و وضع اندوهبار بندهای زنان و نوجوانان بی پناه و رواج گسترده و عمومیت مواد مخدر در زندانها تا 20 برابر قیمت و خودزنی ها و خودکشی ها و قتلهای داخل زندان و کذا و کذا .

حال چنین نظامی و دم و دستگاهی که خود مسبب فساد و جرم و جنایت است مدعی شده است که با مشروط کردن مرخصی زندانیان عادی به کسب امتیازات قصد اصلاحی و تربیتی دارد و به این منظور به اصطلاح اصلاحیه ای را در 17 ماده و 10 تبصره در تاریخ 21 اردیبهشت 89 به تصویب قوه قضائیه رسانیده است.

این اصلاحیه مرخصی های پیشین زندانیان را ملغي ساخته و یادآور شده که مرخصی حق زندانی نبوده و تنها در صورت کسب امتیاز به زندانی تعلق می گیرید در ذیل ماده 214 این افسادیه طی شماره های 4 و 6 و8 و 10 و 11 یک سری امتیازات هم برای شرکت در نماز جماعتی که با وضعی اهانت بار و بوسیله لوده ای دلقک مآب در تنها معبر عمومی زندانیان برگزار می شود در نظر گرفته شده و نیز امتیازاتی هم برای شرکت در قرائت قرآن و بعضی مراسم دیگر. آخر شما ام الفساد ها را چه به اصلاح و تربیت ،شما که به هر چه دست بزنید آلوده و از محتوا تهی می شود.

چرا نماز را که باید قربتا الی الله باشد تبدیل به ابزاری می کنید برای کسب امتیاز جهت مرخصی و ملاقات حضوری و غیره تا در مرحله بعد دکانی بشود برای خرید و فروش این امتیازها و تبعیضات و بعد هم به جان هم انداختن زندانیان. چرا فرهنگ ریا و چاپلوسی و آدم فروشی را جا می اندازید؟چرا بر خلاف تعظیم شعائر اصرار بر تحقیر و تخریب شعائر دارید؟

هر کس هم که حاضر به آوردن تشویقی نباشد از ملاقات حضوری و امکانات ناچیز محروم می شود و هر کس هم اعتراضی به موارد فوق داشته باشد همچون رضا جوشن با تنبیهات داخل زندان مواجه شده وبه مکانهای نامعلوم و دربسته موسوم به بند فرعی منتقل می شوند . بدون هیچگونه امکانات و ارتباط و محروم از هرگونه ملاقات و تماس با خانواده.

آخر مگر هر آنچه تا به حال بر سر مقدسات و ارزشها آورده اید کم بوده که دست از چرک آلود کردن نماز یومیۀ مردم هم بر نمی دارید.گویا ما سر خود را درد می آوریم براستی در رژیمی که حفظ خود را با همۀ پلیدي هایش اوجب واجبات میداند چه جایی برای حفظ حریم مقدسات و عبادات باقی می ماند.

وذرالذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وعزتهم الحيوه الدنيا / و واگذار آنها را کی دین خود را به بازیچه و سرگرمی گرفته اند و زندگی دنیا مغرورشان ساخت البته آنها سر انجام گرفتار نتیجه عملکردها و کفر ورزیهاشان شده و کیفرشان را همچون نوشیدنی جوشان و عذابی دردناک خواهند دید (انعام 70)

زندانی سیاسی علی معزی

26 خرداد 1389

انتشار: فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران


http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

Tel.:0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: