۱۳۸۹ تیر ۷, دوشنبه

تشدید فشارها و ایجاد شرایط غیر انسانی علیه زندانیان سیاسی زندان اوین

بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران"قطع آب و ازدحام بیش از حد و محدودیتهای دیگر شرایط را برای زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین را طاقت فرسا کرده است.

روز یکشنبه 6 تیر ماه در هوای بسیار گرم تابستانی چندین ساعت آب مصرفی زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین از جمله نوشیدنی قطع بود و زندانیان سیاسی که اکثر آنها در اثر شکنجه دچار ناراحتی جسمی هستند را در شرایط غیر انسانی قرار داد بود.

در طی روزهای اخیر تعدادی از زندانیان سیاسی بند 209 زندان اوین که بعضی از آنها بیش از 6 ماه در این بند مخوف محبوس بودند و زندانیان سیاسی بندهای 7 و 8 را به بند 350 زندان اوین منتقل کردند.همچنین لغو مرخصی زندانیانی که مرخصی شامل آنها می شد باعث شده است که ازدحام در بند 350 زندان اوین چندین برابر شود و در حال حاضر در هر سلول بین 40 الی 50 نفر زندانی هستند.بدلیل ازدحام بسیار بالا در سلولها اکثر زندانیان سیاسی زمین خواب هستند.علیرغم چند برابر شدن ظرفیت سلولها امکانت اولیه سلول ثابت باقی مانده است.

همزمان با ازدحام چند برابر ظرفیت سلولها اقدام به تخریب و ساخت و ساز قسمتهایی از بند نموده اند و شرایط را چند برابر بر زندانیان سیاسی سخت کرده اند و زندانیان را در گرمای زیاد وادار به بیگاری اجباری می کنند.

کتابخانه بند که با تلاش و کوشش زندانیان سیاسی سابق برپا شده بود و تمامی کتابهای آنها توسط زندانیان سیاسی سابق و جدید تامین شده است را تخریب و مسدود کرده اند. تنها جایی بود که زندانیان با مطالعه کردند سعی در گذارندن شرایط سخت و طاقت فرسا بودند که آن را از آنها سلب کرده اند.

در یک اقدام غیر انسانی و برای تحت فشار قرار دادن خانواده ها و زندانیان سیاسی عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران ملاقات های حضوری را از خانواده و زندانیان سیاسی سلب نموده است و منوط به گرفتن اجازه کتبی از او کرده است.عباس جعفری دولت آبادی به توصیه بازجویان وزارت اطلاعات و در یک اقدام غیر انسانی ملاقات حضوری را فقط یک عضو خانواده می تواند انجام دهد و ملاقاتهای همزمان همسر و فرزند یا پدر و مادر و برادر و خواهر زندانی نمی توانند صورت گیرد.البته در مواردی که خانواده ها با شرایط غیر انسانی عباس جعفری دولت آبادی مبنی بر ملاقات حضوری یک نفر با عزیرشان موافقت می کنند و به آنها اجازه کتبی داده می شود هنگامی که به زندان اوین برای ملاقات مراجعه می کنند پاسداران زندان از دادن اجازه ملاقات خوداری می کنند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،اقدامات سرکوبگرانه جدید عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران و محدودیتهای غیر انسانی علیه زندانیان سیاسی را محکوم می کند و از دبیر کل و کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت این رژیم برای گرفتن تصمیمات لازم اجرا به شورای امنیت سازمان ملل متحد است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

7 تیر 1389 برابر با 28 ژوان 2010

گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید:

کمیساریای عالی حقوق بشر

کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا

سازمان عفو بین الملل


http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

Tel.:0031620720193

استفاده از گزارشهای فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران تنها با ذکر منبع مجاز است

هیچ نظری موجود نیست: