۱۳۸۹ خرداد ۲۶, چهارشنبه

مبهم بودن وضعیت و شرایط دستگیر شدگان 22 خرداد

بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" از سرنوشت و وضعیت اکثر دستگیرشدگان 22 خرداد ماه هیچ خبری در دست نیست و خانواده های آنها در نگرانی فزآینده ای بسر می برند.

تعداد زیادی از مردم تهران در جریان اعتراضات گسترده در روز 22 خرداد دستگیر و به نقطه نامعلومی منتقل شدند و از وضعیت و شرایط اکثر آنها خبری در دست نیست . از جمله دستگیر شدگان روز 22 خرداد احمد شاه رضائی دانشجوی معماری دانشگاه یزد در حوالی دانشگاه تهران با یورش بسیجیها دستگیر و با ضرب و شتم وحشیانه به نقطه نامعلومی منتقل شد.

روز دوشنبه 24 خرداد ماه مامورین وزارت اطلاعات به منزل آقای شاه رضائی در شهریار کرج یورش بردند و مدت طولانی منزل آنها را مورد بازرسی قرار دادند.

آقای احمد شاه رضائی از دوستان بابک ساران می باشد وبازجویان وزارت اطلاعات خانواده آقای شاه رضائی را تحت فشار قرار داده اند و به آنها گفته اند که اگر آنها علیه بابک ساران شکایت کنند فرزند آنها را آزاد خواهند کرد.

این شیوه های رایج و معمول و رذیلانه بازجویان وزارت اطلاعات جهت ایجاد اختلاف و درگیری بین خانواده ها و حتی درون خانواده زندانیان سیاسی است.

دانشجوی زندانی به زندان اوین منتقل شده است ولی خانواده آنها از وضعیت و شرایط فرزندشان بی خبر هستند.خطر جدی وجود دارد که بازجویان وزارت اطلاعات برای گرفتن اعترافات دروغین و پرونده سازی علیه این دانشجوی زندانی او را تحت شکنجه های جسمی و روحی قرار دهند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، دستگیری و ضرب و شتم و تحت شکنجه های جسمی و روحی قرار دادن دستگیر شدگان 22 خرداد برای گرفتن اعترافات دروغین و پرونده سازی علیه آنها را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و گزارشگران ویژه دستگیریهای خودسرانه و شکنجه سازمان ملل متحد خواستار اقدام عملی برای آزادی تمامی زندانیان سیاسی در ایران است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

26 خرداد 1389 برابر با 16 ژوان 2010

گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید:

کمیساریای عالی حقوق بشر

کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا

سازمان عفو بین الملل

گزارشگر ویژه دستگیریهای خود سرانه و شکنجه سازمان ملل متحد


http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

Tel.:0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: