۱۳۸۹ خرداد ۱۸, سه‌شنبه

موج تعلیق از کار فعالین سندیکای شرکت واحد ادامه دارد

بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران"امیر قانعی فعال سندیکایی روز سه شنبه بدستور کمیته انظباطی شرکت اتوبوسرانی تهران از کار تعلیق گردید.

آقای امیر قانعی با بیش از 15 سال سابقه کار حدود یک ماه پیش به کمیته انضباطی احضار شد و به اتهام واهی تحریک کارگران مورد بازخواست قرار گرفت.روز دوشنبه 17 خردادماه به او اطلاع داده شد که از کار تعلیق شده است و صبح روز سه شنبه 18 خرداد ماه از ادامه کاراو ممانعت به عمل آمد.

آقای امیر قانعی از جمله رانندگانی است که دارای بیش از 15 سال سابقه کار است و در خط 2 اتوبوسهای تند رو معروف به بی. آر . تی مشغول به کار بود.

آقای قانعی در جریان اعتصابات کارگران شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه در سال 1384 دستگیر شد و 10 روز در زندان اوین در بازداشت بسر برد و بیش از 6 ماه بدون داشتن حقوق و مزایا از کار خود تعلیق شد. او با یک پروسه حقوقی طولانی موفق به بازگشت بکار شد.

کمیته انضباطی شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه از ارگانهای سرکوب کارگران در این شرکت می باشد و تاکنون تعدادی از کارکنان شرکت واحد و به خصوص فعالین سندیکا را با دلایل واهی از کار اخراج کرده است.سرگرد پاسدار یحیی عظیمی که پیش از این در آگاهی مشغول بکار بوده است در حال حاضر رئیس کمیته انظباطی شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه می باشد.او توسط مدیر عامل شرکت اتوبوس رانی تهران سرهنگ پاسدار اردشیر مقیم پور که با نام مستعار حسین بیژنی در این شرکت مشغول بکار است منصوب شده است.

کمیته انظباطی یکی از ابزارهای سرکوب علیه کارگران در محیط کار می باشد و تا به حال اقدام به تعلیق تعدادی از کارگران نموده است که از جملۀ آنها عطا باباخانی بازرس سندیکای شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه آقای عبدالله حسینی و خانم فرحناز شیری و ناصر محرم زاده می باشند.

لازم به یادآوری است که رهبران سندیکای اتوبوس رانی تهران و حومه آقایان منصور اسالو و ابراهیم مددی تنها به دلیل حق داشتن سندیکای کارگری چند سال است که در شرایط طاقت فرسایی در زندانهای اوین و گوهردشت زندانی هستند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، اخراج کارگران که در موارد متعددی به خاطر فعالیتهای سندیکایی و دفاع از حقوق خود و سایر کارگران صورت می گیرد را محکوم می کند و از سازمان جهانی کار خواستار اقدامات عملی برای پایان دادن به سرکوب کارگران در ایران است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

19 خرداد 1389 برابر با 09 ژوان 2010

گزارش فوق را به سازمان سازمان جهانی کار

ارسال گردید


http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

Tel.:0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: