۱۳۸۹ خرداد ۱۲, چهارشنبه

اعزام گسترده نیروهای سرکوبگر از شهرستانها بسوی تهران

بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران"گسیل گسترده نیروهای سپاه پاسداران و بسیج از شهرستانها بسوی تهران جهت ایجاد رعب و وحشت در بین مردم و ممانعت از انجام اعتراضات مردم در مناسبتهای مختلف خرداد ماه آغاز شده است.

در روزهای اخیر تعداد زیادی از نیروهای سپاه پاسداران و بسیج استان گیلان به سوی تهران گسیل شدند.نیروهای اعزام شده به سوی تهران تحت عنوان کاروان زائران پیاده خمینی هستند. این نیروها روز شنبه 8 خرداد ماه وارد شهر قزوین شدند و روز یکشنبه این شهر را به قصد تهران ترک کردند. آنها برای ایجاد جو رعب و وحشت دو روز در معرض دید مردم در شهر قزوین بودند و سپس شهر را بسوی تهران ترک کردند.

شاهدان عینی در شهر قزوین اظهار داشتند که سازمانده آنها سپاه پاسداران گیلان است و آنها با تشکیلات نظامی و وسایل سرکوب مانند ماشینهای ضد شورش و باتون مجهز بودند.هدف ظاهری آنها شرکت در مراسم سالمرگ خمینی می باشد ولی داشتن چنین تجهیزاتی حاکی از نیات سرکوبگرانه این نیروها است.

شواهد حاکی از آن است که برای جلوگیری از اعتراضات مردم قصد پادگانی کردن تهرهان را همانند روز 22 بهمن دارند.ولی مردم و جوانان عزم کرده اند که اعتراضات خود را در روزهای مختلف خرداد ماه به پیش ببرند و راه مقابله با پادگانی کردن را اندیشیده اند و به هیچ وجه مرعوب شرایط سرکوبگرانه نخواهند شد.

از طرفی دیگر شهرستانها از خلاء ایجاد شده و کاهش نیروها در شهرهای خود مطلع شده اند و در حال سازماندهی اعتراضات گسترده به مناسبتهای مختلف خرداد ماه هستند.

توجه و تمرکز عمده سازمانهای حقوق بشری و مراجع بین الملل روی قضیه سرکوب در ایران هر گونه تلاشی برای سرکوب مردم ایران باعث اقدامات و واکنشهای سریع و گسترده بین المللی خواهد شد که از جملۀ آن سرعت بخشدن در رفتن پرونده نقض حقوق بشر این رژیم به شورای امنیت سازمان ملل متحد و تبعات مختلف دیگر مانند تشکیل دادگاههای بین المللی برای رسیدگی به جنایتهای این رژیم خواهد شد.

لذا به نیروهای سرکوبگر هشدار داده می شود که اجرای فرامین سرکوبگرانه علیه مردم ایران باعث خواهد شد که آنها در جنایت علیه مردم شریک باشند و قطعان شامل پیگیرد های بین المللی و داخلی خواهند شد.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،آماده سازی برای ایجادر جو رعب و وحشت و سرکوب گسترده برای ممانعت از اعتراضات گسترده مردم هشدار میدهد و خواستار حمایت مراجع بین المللی از حرکت حق طلبانه مردم ایران است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

12 خرداد 1389 برابر با 02 ژوئن 2010


http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

Tel.:0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: