۱۳۸۹ خرداد ۲۳, یکشنبه

زندانیان بند1 پس از رسیدن به خواسته های خود به اعتصاب غذا پایان دادند

بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" زندانیان بند1 زندان گوهردشت کرج پس از وادار کردن مسئولین زندان به عقب نشینی و رسیدن به خواسته های خود به اعتصاب غذای پایان دادند.

زندانیان بند 1 زندان گوهردشت کرج که از 3 سالن تشکیل شده است و گفته می شود بیش 700 نفر در آن زندانی هستند روز پنجشنبه 20 خرداد ماه در اعتراض به شکنجه های وحشیانه و قطع ملاقات با خانواده هایشان بصورت جمعی دست به اعتصاب غذا زدند.

زندانیان بعد از 2 روز اعتصاب غذا که تا به حال در این ابعاد سابقه نداشته است مسئولین زندان گوهردشت کرج را وادار به عقب نشینی کردند و با رسیدن به خواسته های خود روز شنبه 22 خرداد ماه پس از انجام ملاقات با خانواده هایشان به اعتصاب غذا پایان دادند.

علی حاج کاظم و علی محمدی رئیس و معاون زندان و کرمانی و فرجی رئیس و معاون اطلاعات زندان کرج با زندانیان مذاکره کردند. آنها به زندانیان قول دادند که تمامی خواسته های آنها را بر آورده خواهند کرد. تا به حال زندانیان با اشکال مختلف دست به اعتراض زده بودند و هر بار مسئولین زندان گوهردشت را وادار به عقب نشینی کردند.

زندانیان بند 1 زندان گوهردشت کرج بیش از 3 بار در اعتراض به شکنجه های قرون وسطائی و محدودیتهای غیر انسانی اقدام به تصرف چند ساعته بند1 کرده بودند و پس از رسیدن به خواسته های خود شرایط در آن بند به حالت عادی بازگردانده شد.

بند 1 زندان گوهردشت کرج که معروف به بند آخر خطیها است و در سلولهای انفرادی آن علیه زندانیان سیاسی و عادی شکنجه های قرون وسطائی بکار برده می شود.از جمله شکنجه هایی که در این شکنجه گاه رواج دارد تجاوز جنسی،استعمال باتون و شکنجه هایی که منجر به شکستن دست و پای زندانیان بی دفاع میشود و ده ها نوع شکنجه دیگر می باشد.

فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران ، پیروزی زندانیان در رسیدن به خواسته هایشان به آنها تبریک می گوید و یکبار دیگر توجه جهانیان را به شریط طاقت فرسا و غیر انسانی این بند معطوف می دارد و خواستار اقدامات عملی برای پایان دادن به شکنجه های غیر انسانی است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

23 خرداد 1389 برابر با 13 ژوان 2010


http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

Tel.:0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: