۱۳۸۹ خرداد ۱۹, چهارشنبه

بر اثر فشارهای بین المللی منصور اسالو به بند 3 زندان گوهردشت کرج منتقل شد

بنابه گزارشات رسیده به" فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" منصور اسالو رئیس هیئت مدیره سندیکای شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه در اثر فشارهای بین المللی به بند 3 معروف به بند کارگری زندان گوهردشت کرج منتقل شد.

روز چهارشنبه 19 خرداد ماه منصور اسالو از بند 5 معروف به بند متادون به بند 3 معروف به بند کارگری منتقل شد. آقای اسالو بدلیل بودن در بند متادون دچار ناراحتی حاد تنفسی و ریه ای شده است و شرایط جسمی او در حال حاضر حاد می باشد. این ناراحتی بدلیل انتقال به بند 5 معروف به متادون دچارآن شده است.

زندانی سیاسی منصور اسالو دچار ناراحتی های حاد دیگری مانند ناراحتی قلبی،کمر درد و ناراحتی چشم می باشد.تا به حال 3 بار پزشک قانونی رای به عدم تحمل حبس او را داده است و طبق قوانین موجود او باید آزد می شد. همچنین اخیرا کمسیون پزشکی که از 5 پزشک قانونی تشکیل شده بود او را برای چندین ساعت تحت معاینه های پزشکی قرار دادند و نهایتا در گزارش خود بصورت ضمنی رای به آزادی وی دادند.

اما رای به عدم تحمل حبس پزشک قانونی نه تنها باعث آزادی او نشد بلکه آقای اسالو را به بندهای که باشرایطی بسا بدتر انتقال دادند تا علاوه بر تشدید بیماریهایش او را به بیماریهای دیگری مبتلا کنند.

آقای اسالو در طی ماههای گذشته تحت شدیدترین فشارهای بازجویان وزارت اطلاعات قرار داشت و بازجویان وزارت اطلاعات او را به عنوان یکی از رهبران کارگران ایران می بینند و به زعم آنها وادار به تسلیم کردن او باعث تسلیم شدن جامعه کارگری ایران خواهد شد.اما آقای اسالو همۀ تهدیدها و فشارها و تطمیع ها را تا به حال رد کرده است و بر حقوق خود و حقوق کارگران ایران پافشاری و مقاومت کرد.

از طرفی دیگر همزمان با شدت یافتن فشارهای بازجویان وزارت اطلاعات ، حمایت گسترده بین المللی از آقای اسالو بصورت گسترده ای افزایش یافت و ابعاد این حمایت به حدی گسترده است که اسامی سازمانها و اتحادیه و حتی گزارشگران سازمان ملل در این اطلاعیه نمی گنجد.

همچنین امروز کارگران شرکت واحد با فریادهای رسای خود خواهان آزادی آقای اسالو شدند که بانیان سرکوب را مرعوب و وحشت زده کرده بود.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط منصور اسالو و تمامی زندانیان سیاسی در بند است و از دبیر کل و کمیسر عالی حقوق بشر و سازمان جهانی کار ، اتحادیه ها و سندیکاهای کارگری بین المللی خواستار شدت یافتن تلاشهای خود برای آزادی منصور اسالو و سایر زندانیان سیاسی در ایران است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

19 خرداد 1389 برابر با 09 ژوان 2010

گزارش فوق را به سازمان سازمان جهانی کار

ارسال گردید


http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

Tel.:0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: